Bli student ved UiT!Contact


Forfatterstudiet på nett:

Hjemmeside

FacebookOFTE STILTE SPØRSMÅL

Oversikt over samlinger undervisningsåret 2017 – 2018

8-13. august (samles tirsdag kveld, avreise søndag morgen) NB: Samling på Hamarøy Hamsunsenteret.

5.-8. oktober (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, går parallelt med Ordkalotten)

16.-19. november (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

10.-14. januar (onsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

1.-4. mars (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

5.-8 april (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, uka etter påske)

24.-27 mai (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

Må man bo i Tromsø for å kunne gjennomføre Forfatterstudiet?
Det er ikke nødvendig å bo i Tromsø, men det er krav om deltakelse på minst 80% av undervisningen.

Hvor kan man bo under samlingene?
Folk bor på veldig ulike steder: Smart hotell, Viking hotell, Tromsø Bed&Books. Det siste alternativet innebærer tilgang kjøkken/kjøleskap og mulighet til å lage egen mat.

Koster studiet noe?
Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift, og evt studiemateriell. Boutgifter i forbindelse med samlingene dekkes også av den enkelte student.

Mulig å få lån hos Lånekassen?
Ja, det er mulig å få lån hos Lånekassen

Når tilbys Forfatterstudium 1 og når tilbys Forfatterstudium 2?
Studiene tilbys hvert annet år: Forfatterstudium 1: 2016, 2018,2020 osv
Forfatterstudium 2: 2017, 2019, 2021 osv

Må man ha gjennomført Forfatterstudium 1 for å kunne søke på Forfatterstudium 2?
Det er ikke et krav om å ha Forfatterstudium 1 for å søke opptak til Forfatterstudium 2. Det er anbefalt at man har Forfatterstudium 1 eller annen tilsvarende nordisk skriveutdannelse som forkunnskapskrav

Opptaksperiode – hva skjer
Etter søknadsfristen utløp blir tekstene til alle som har godkjent søknad (GSK / studiekompetanse og innsendt tekst) vurdert av opptakskomiteen. Opptakskomiteen leser gjennom alle tekstene, og fatter vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Alle søkere blir informert om resultatet av opptaksprøven.

Får man tilbakemelding på innsendt tekst ved avslag på opptak?
Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger på de innsendte tekstene