Musikkutøving 1

STUDIESTED: Tromsø

Studiet går over to semester. Studiet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I tillegg til undervisning på hovedinstrument, gis det også veiledning og trening i å utøve med repetitør eller å akkompagnere andre instrumentalister og sangere, samspill i ensembler og ulike samspillgrupper. Obligatorisk deltakelse i kammermusikkgrupper, ensembler, prosjekter og konserter.

Facts

Duration:2 Semester
Location: Tromsø
Credits (ECTS):30
Qualification:
Admission requirements:
Application deadline:15.april
Application code:8006
Apply

Videreutvikling av utøvende ferdigheter på høyt nivå på hovedinstrument med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid, og bruk av metoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner.

Utvikle arbeidsmåter for innstudering av nytt repertoar fra epoker, ulike stilarter og sjangere som er sentrale for instrumentet og som bør inkludere norsk musikk og gjerne samisk og annen musikk fra nordområdene, og større sentrale verk. Repertoaret kan inneholde egenprodusert materiale.

Avhengig av instrument skal det arbeides med videreutvikling av øvingsmateriale som fremmer tekniske ferdigheter, gehørspill, prima vista og improvisasjon.

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • ha innsikt og kunnskaper om et bredt repertoar
  • kunne på en selvstendig måte tolke notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kunne omsette det til et musikalsk resultat
  • kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, herunder improvisasjon
  • ta ansvar for egen faglig utvikling og arbeide målrettet og selvstendig med nytt repertoar
  • være en trygg utøver med gode tekniske og musikalske ferdigheter som kan realisere og formidle kunstneriske intensjoner på sitt hovedinstrument.

Generell studiekompetanse og opptaksprøve.

Studiet har lokalt opptak.

Studiet er adgangsregulert.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Ukentlig undervisning og veiledning individuelt og i instrumentalklasse. Studenten skal delta i seminarer og offentlige konserter.

Studenten skal avlegge semesterprøve midtveis i studiet og få tilbakemelding på utvikling og framgang. Semesterprøven skal belyse musikalske og tekniske ferdigheter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

  • semesterprøve
  • repertoarliste med gjennomgått repertoar på 50 minutter
  • oversikt over offentlig framført repertoar på 20 minutter
  • oversikt over instrumentspesifikke tillegg
  • eksamensprogram med programkommentarer.

Utøvende eksamen med varighet på 30 minutter. Program skal foreligge minst to uker før eksamen.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Program skal foreligge minst to uker før eksamen.

Musiker, musikkarbeider
Musikkutøving 2 eller andre videreutdanninger i musikk


Contact
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Studiekonsulent Musikkonservatoriet
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Related professions
Skip to main content