Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Presentasjon.bmp-Bredde-180px-
Arne Eek

Senior advisor -


personkort-a.jpg
Anders Aarbø

Rådgiver