Bedriftsøkonomi, nettbasert - årsstudium

STUDIESTED: Alta
SS_UiT Tromso_Janne.jpg

Programbeskrivelsen er under revisjon. Katalogen for UiT vil være offisiell fra 1. januar 2018.

Har du lyst å få innsikt i økonomiske- og administrative fagområder? Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap/budsjettering. Studiet egner seg både for førstegangsstuderende og for yrkesaktive med en annen fagbakgrunn, som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Facts

Duration:1 År
Location: Alta
Credits (ECTS):60
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Application deadline:15. april
Application code:186 164
Apply
Årsstudiet er et innføringsstudium som kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi og bedriftsøkonomi. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi grunnleggende kunnskaper innen det økonomiske og administrative fagområdet. Studiet er velegnet i kombinasjon med en nesten hvilken som helst annen utdanning. Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus.

Grunnleggende kompetanse i bedriftsøkonomiske fag. Studiet kan være starten på et lengre studieløp innen økonomi og administrasjon

Kunnskapsmål.
Kunnskap og forståelse av allsidige økonomiske og administrative funksjoner som markedsføring, regnskap økonomiforvaltning, personalarbeid og ledelse. Oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder.


Ferdighetsmål
Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger i arbeidslivet


Generell kompetanse
Øke sin generelle kompetanse innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse).

Studiet har 100 studieplasser og er adgangsregulert.

Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus. For nettstudentene vil det være en oppstartsamling i Alta eller Tromsø. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet.

De andre samlingene kan følges direkte via Web-TV eller i klasserom på campus. Samlingene blir tatt opp slik at man også kan se dem i ettertid på Fronter når man ønsker. Noen kurs kan være ferdig innspilt med læringssti.

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett.

De skriftlig eksamenene avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Studiet kan innpasses som del av en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskoler og universitet.


Contact


Aljona.jpg

Elena Patraboy


Førstekonsulent
Phone: 40466566 elena.patraboy@uit.no


Skip to main content