Økonomi og administrasjon - bachelor

STUDIESTED: Alta
FISK2423.jpg

Næringslivet etterlyser folk med utdanning innen økonomi og administrasjon!

 

Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår velger du enten en generell økononomisk-administrativ retning eller regnskap. Eller hva med et år i utlandet?

Facts

Duration:3 År
Location Alta
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i økonomi og administrasjon
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 468
Apply

Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det tredje året kan studentene velge blant tre emnegrupper:  

Se link til høyre på hovedsiden "Valg av emnegruppe - Alta"

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide som spesialister eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.


Kunnskap

En med bachelor i økonomi og administrasjon har:

 • Bred kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunnskap om virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.
 • Kunnskaper om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

Ferdigheter

En med bachelor i økonomi og administrasjon kan:

 • Vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
 • Gjennom kompetanse i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder kunne innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger, og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • Anvende faglig kunnskap for utvikling av strategier og hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres.
 • Utvikle strategier, samt operasjonalisere denne for bruk i organisasjoner og bedrifter.

Generell kompetanse

En med bachelor i økonomi og administrasjon kan:

 • Vurdere bedriftsøkonomiske, samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger, samt handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • Planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor økonomisk administrative fagområder, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.
 • Har innsikt om økonomistyring som et sammensatt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.

Søkere bør imidlertid merke seg at forelesningene i matematikk bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

Studiet har 100 studieplasser og er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert for opptak til programmet fikk studieplass.

Forelesninger og seminarer.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.

 

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.
Studiet gir en rekke muligheter for videreutdanning på masternivå. Internt ved UiT kan kandidatene gå videre på vårt 2-årige mastergradsprogram i økonomi og administrasjon og mastergradsprogram i reiseliv og turisme.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.


Contact
10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg

Overvik, Martin


Konsulent
Phone: +4778450218 martin.overvik@uit.no

IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Førstekonsulent
Phone: +4778450155 pal.e.lund@uit.no

Valeria.jpg

Valeria Gjertsen


Førstekonsulent
Phone: +4778450204 valeria.gjertsen@uit.no

Bli student ved UiT!