Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert, Other
Samunnsplanlegging bachelor

Dersom du ønsker å studere samfunnsplanlegging og kulturforståelse, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i samfunnsplanlegging: SPL-1001 Plan, kultur og næring. Dette emnet gir en innføring i samfunnsfaglig teori, og hvordan vi kan bruke planlegging for å styre samfunnsendring i retning av økt bærekraft.

Facts

Duration:1 Semester
Location: Nettbasert Other
Credits (ECTS):30
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse
Application deadline:1. juni
Application code:5329
Apply

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Disse emnene inngår også i bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Bli student ved UiT!Skip to main content