Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert, Other
Studiekatalog_klar_46_2.jpg

Dersom du ønsker å studere statsvitenskap, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i statsvitenskap: STV-1000 Politisk analyse. I dette emnet introduseres du for sentrale begreper og perspektiver i statsvitenskap. Politisk analyse gir en bred innføring i statsvitenskap som fagdisiplin og retter seg mot deg som er interessert i spørsmål om politikk, demokrati og politiske prosesser.

Facts

Duration:1 Semester
Location: Nettbasert Other
Credits (ECTS):30
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse
Application deadline:1. juni
Application code:5328
Apply

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Examen philosophicum og examen facultatum er obligatoriske emner i bachelorstudiet i statsvitenskap, mens STV-1000 politisk analyse er anbefalt som innføringsemne i studiet.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Bli student ved UiT!Contact
Magnus Lyngra.PNG

Magnus Lyngra


Student advisor
Phone: +4777644174 magnus.lyngra@uit.no