Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Campus
Narvik, Alta, Bodø, Other
Application deadline
Narvik, Alta og Bodø:15. april

Vårt ett-årige forkurs er for deg som ønsker opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanning, men som mangler generell studiekompetanse, samt spesiell studiekompetanse i matematikk og fysikk. Forkurset passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.

 

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Arlene Hall
Arlene Hall

Course coordinator Preparatory Course & Joint First Year Courses for Bachelor Engineering


Vi tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta og Bodø*

1-årig forkurs er et kvalifiseringsår til ingeniør- /sivilingeniørutdanninger. Forkurset passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.

Studiets innhold:

Matematikk: totalt 435 timer
Fysikk: totalt 270 timer
Kommunikasjon og norsk: totalt 270 timer
Teknologi og samfunn: totalt 110 timer

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke Realfagskurs. UiT tilbyr Realfagskurs over to semester i Narvik, Alta og Bodø*.

*Tilbudet i Bodø lyses ut med forbehold om finansiering og tilstrekkelig antall søkere.

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Opptakskravet reguleres av Forskrift om opptak til studier ved UiT § 19:

For opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha:

  • a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller
  • b) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
  • c) generell studiekompetanse.

Studieplassene på forkurs for ingeniørutdanningen skal fordeles på følgende måte:

  • a) Søkere som kvalifiseres etter § 19 første ledd bokstav a) tildeles 80 % av studieplassene.
  • b) Søkere som kvalifiseres etter § 19 første ledd bokstav b) tildeles 20 % av studieplassene.
  • c) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav c) vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser når alle søkere kvalifisert etter bokstav a) og b) har fått tilbud om studieplass.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  • a) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav a) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
  • b) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav b) rangeres etter relevant praksis utover minstekravet på 5 år. Det gis 0,3 poeng per måned praksis omregnet til fulltid for inntil 3 års praksis utover minstekravet. Relevant praksis er lønnet arbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang.
  • c) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav c) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
  • d) Det gis 3 tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve. Øvrige tilleggspoeng tilkjennes ikke.

Arbeidsformer

Undervisningen er i hovedsak klasseromsundervisning, med blanding av forelesning og øvinger. I enkelte emner inngår prosjektarbeid. I perioder vil undervisningen foregå i auditorium. Det er obligatorisk oppmøte. Alle emner går over to semestre.

Enkelte emner ved studiested Bodø vil foregå via nett.

Vurderingsformer

Det gies karakter i alle emner basert på arbeid og prøver utført i løpet av året, innleveringer, prosjektarbeid og eksamen (mappeevaluering).

Norsk

Bestått Forkurs kvalifiserer for opptak til bachelor ingeniørutdanning og 5-årig sivilingeniørutdanning.