Studieretning:

Datamaskinsystemer

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Datamaskinsystemer

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Har du interesse for teknologi og data? Ønsker du å være med å påvirke framtidas teknologiske utvikling? Sivilingeniørstudiet i datamaskinsystemer er et fremtidsrettet og kreativt studie. Datateknologi bidrar til å løse samfunnsviktige utfordringer!

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Student advisor


Berntzen, Amalie

Førstekonsulent


Kunnskap om datamaskinsystemer og datateknologi er nødvendig for å utvikle framtida.

Studiet er praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer. Sentrale fagområder i studiet er:

  • distribuerte systemer
  • kunstig intelligens
  • maskinlæring
  • søkemotor-teknologi
  • datasikkerhet
  • nettsky
  • tingenes internett (IoT)
  • app- og spillutvikling

Studiet varer i fem år og gir graden sivilingeniør /master i teknologi. Studiet har et variasjon av programmering, realfag, og teknologiske fag. Du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering. Studiet gir deg mulighet til å velge egne fag, og å reise på utveksling. Femte året på studiet avslutter man med en skriftlig masteroppgave.

Datamaskinsystemer er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også en studieretning i Helseteknologi.

Kunnskap
Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer, og matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer. Studiet gir lærer deg om datasikkerhetsutfordringer og tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse. Man skal kunne forstå bruken av informatikkfaglige teknologiers konsekvenser for globale, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Ferdigheter
Etter fullført studie skal man kunne tilegne seg teknologiens utvikling, ved bruk av matematikk, informatikk og naturvitenskap. En skal kunne utforme og gjennomføre eksperimenter, samt analysere og tolke data. En skal kunne anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer.

Generell kompetanse
På studiet lærer du å jobbe selvstendig med et viktig problem over lengre tid, og å skrive en velstrukturert og velformulert sammenhengende rapport som beskriver arbeidet med masteroppgaven og reflekterer over resultatene.

Etter studiet vil du evne å engasjere deg i løpende kompetanseutvikling og har forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn. Du forstår viktigheten av profesjonelt og etisk ansvar og har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet. Du har profesjonsstolthet og vil søke å utvikle datasystemer som er velfungerende, pålitelige, effektive, og som kan vedlikeholdes over tid.

Jobbmuligheter
Med en sivilingeniør grad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Utdanningen gir en solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
eller
Godkjent valgfag / ingeniørfag
4. sem (vår)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
5. sem (høst)
Mulighet for utvekslingsopphold
6. sem (vår)
Mulighet for utvekslingsopphold
7. sem (høst)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
8. sem (vår)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
9. sem (høst)
Spesialisering i informatikk (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
10. sem (vår)

Opptakskrav

SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1.

Poenggrenser og studieplasser

Antall studieplasser - 20

Poenggrenser høst 2019
57,7 ordinær kvote
46,5 førstegangsvitnemål
45,7 nordnorsk ordinær kvote
48,1 nordnorsk førstegangsvitnemål

Realkompetanse

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT tilbyr forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med bestått Realfagskurs ved UiT fyller også de spesielle opptakskravene.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Innpassing av emner fra andre læresteder

Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning
Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema.

Gruppearbeid og lab
I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger i fagstoffet. I alle informatikkfagene inngår en eksperimentell del, der du designer og utvikler dataprogrammer.

Masteroppgave og prosjektarbeid
I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift. En masteroppgave skrives siste året på studiet.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Språk på studiet
Studiet er norskspråklig, men består av både norsk- og engelskspråklige fag. For norskespråklige fag er undervisning og eksamensoppgaver gitt på norsk, for engelskspråklige fag er den på engelsk. For engelskspråklige fag kan man besvare eksamen på enten engelsk eller norsk.

Litteratur
Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Utenlandsopphold
IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

UiT har flere utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.