Hva kan jeg bli?

Les intervjuer med tidligere biologistudenter ved UiT Norges arktiske universitet

 

Kristin Brekke Klaudiussen, Rana kommune

Kristin jobber nå som arealplanlegger i Rana kommune, hvor hun blant annet behandler reguleringsplaner og utarbeider kommunedelplan. Kristin opplevde et veldig godt miljø på biologistudiet, hvor det var mange dyktige forelesere og lett å bli kjent med sine medstudenter. Her finner du hele intervjuet med Kristin, og mange flere!

Lars Aage Gade-Sørense, Statens vegvesen

I sitt daglige virke jobber Lars Aage hovedsakelig med kartlegging av terrestriske og marine naturmiljø samt forebygging av viltpåkjørsler. Fordelene Lars Aage trekker frem med å være biologistudent i Tromsø er unike muligheter til å delta på spennende tokt- og feltarbeider. Her finner du hele intervjuet med Lars Aage, og mange flere!

Are Andreassen Moe, Helgeland Havbruksstasjon

Are jobber hos Helgeland Havbruksstasjon
hvor han til daglig utfører ulike miljøtjenester for oppdrettsnæringen
i Nordland. Som student ved UiT Norges arktiske universitet trekker
Are frem at det er kort avstand mellom studenter og forelesere. Her finner du hele intervjuet med Are, og mange flere!

 
Page administrator:
Last updated: 14.10.2016 09:32