Studieretning:

Ressursforvaltning

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Studieretning:

Ressursforvaltning

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

I studieretningen ressursforvaltning vil du kunne lære om et vidt spekter av problemstillinger knyttet til naturressursbruk, med særlig vekt på den marine sektor. Dette betyr biologi, fangst- og redskapsteknologi, ressursøkonomi og systembasert forvaltning.

Ved å klikke deg inn på nettsidene til forskningsgruppene vil du kunne få et godt overblikk over hva studieretningen ressursforvaltning går ut på.

Ressursforvaltning og næringsutvikling

Fiskeriforvaltning, fangstmetoder og biologi (BRIDGE)

Miljø og ressursøkonomi (MRØ)

For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Questions about the study

Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning ressursforvaltning, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?