Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Studieretningen i havbruk er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du tilegner deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk. Du vil blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd. Studieretningen er meget anvendt - noe som krever innsikt fra ulike fag.

For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Questions about the study

Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning havbruk, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?