Studieretning:

Marked og ledelse

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Studieretning:

Marked og ledelse

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april 
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i internasjonal markedsføring, hvordan man leder en sjømatbedrift og/eller hvilke samfunnsforhold det er som påvirker verdiskapningen gjennom kjeden; fra lokalsamfunn, fangst og oppdrett, til markeder? Liker du strategiske analyser og har du sansen for økonomi? Da kan studieretningen i marked og ledelse være noe for deg.For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Questions about the study

Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning marked og ledelse, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april 
Søking og opptak
How to apply?