Musikk-, kunst- og humanistiske fag Tilbake til EVU-startsiden >>Videreutdanninger
30 stp. Instrument 2
Tromsø
30 stp. Musikk 2
Tromsø   
15 stp. Orgelspill og orgelimprovisasjon
Tromsø   


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
30 stp. Historie - nettbasert førstesemesterstudium
30 stp. Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium


Nett- og samlingsbaserte kurs
10 stp. Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712)
H–2021
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702)
H–2021
10 stp. Finsk litteratur (FIN-1110)
H–2021
10 stp. Finsk språkforskning (FIN-3010)
H–2021
10 stp. Flerspråklighet (HIF-2012)
H–2021
10 stp. Flerspråklighet (NOR-2024)
H–2021
10 stp. Flerspråklighet (NOR-3024)
H–2021
10 stp. Fordypning i kvensk kultur og litteratur (KVE-1120)
H–2021
10 stp. Forskningsfordypning etter mastergrad (HIS-6300)
H–2021
10 stp. Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)
H–2021
10 stp. Innføring i tysk (TYS-6013)
H–2021
10 stp. Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant. (HIS-1050)
H–2021
10 stp. Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie (KVI-0100)
H–2021
10 stp. Kvensk grammatikk II (KVE-1009)
H–2021
10 stp. Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur (SPA-2114)
H–2021
10 stp. Latinamerikansk litteratur: romaner (SPA-3111)
H–2021
10 stp. Medie- og Informasjonskompetanse i en digital tid: En praksisrettet innføring (MDV-6005)
H–2021
15 stp. Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap (SAM-2131)
H–2021
15 stp. Nordsamisk som fremmedspråk: Videregående språkkurs (SAM-2031)
H–2021
10 stp. Norge og den andre verdenskrigen (HIS-1025)
H–2021
15 stp. Norsk som andrespråk (NOR-6004)
H–2021
10 stp. Praktisk kvensk II (KVE-1008)
H–2021
10 stp. Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk (SAM-3117)
H–2021
10 stp. Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur (NOR-3134)
H–2021
10 stp. Spansk i arbeidslivet (SPA-2014)
H–2021
10 stp. Spansk sosiolingvistikk og dialektologi (SPA-3011)
H–2021
10 stp. Spanskspråklig media- og journalistprosa (SPA-2113)
H–2021
15 stp. Tysk for 5-10. trinn, nivå 1 (TYS-6011)
H–2021
10 stp. Arctic Images (HIF-3211)
V–2022
10 stp. Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712)
V–2022
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702)
V–2022
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert med samlinger (FIL-0704)
V–2022
15 stp. Flerspråklighet (NOR-6005)
V–2022
15 stp. Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur (SPA-2250)
V–2022
10 stp. Samisk litteraturvitenskap - nordsamisk: Urfolkslitteratur (SAM-2110)
V–2022
10 stp. Samisk språkkunst (SAM-1013)
V–2022
10 stp. Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Morfosyntaks og syntaks (SAM-2015)
V–2022
10 stp. Sentrale temaer fra spansk gullalder (SPA-3114)
V–2022
10 stp. Sentrale verk i spanskspråklig litteratur (SPA-2111)
V–2022
10 stp. Spansk morfologi og leksikologi (SPA-3014)
V–2022
10 stp. Språk og tekst i sosiale medier (HIF-2043)
V–2022
10 stp. Teori og metode (KVI-1015)
V–2022
15 stp. Tysk for 5-10. trinn, nivå 2 (TYS-6012)
V–2022
10 stp. Utvikling av finsk skriftspråk (FIN-3017)
V–2022