Reiseleder

En reiseleder er ofte tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for at kunden får en best mulig reiseopplevelse. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lede aktiviteter og utflukter i forbindelse med reisen
  • gi råd og veiledning til kundene
  • ansvar for å løse eventuelle problemer som oppstår på en reise, for eksempel ved sykdom 
  • markedsføring av ulike reisemål

Du må ha gode språkkunnskaper, og gjerne beherske flere språk. Det er også viktig med kunnskap om severdigheter, historie og politiske forhold i landene du er reiseleder i. 

Reiseledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Noen har ingen formell utdanning innen faget, mens andre kan ha høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt, som eksempelvis språk, nasjonal guideutdanning eller lignende.

Mange tar også kurs hos turoperatørene, som kvalifiserer til å jobbe som reiseleder. 

Du kan utdanne deg til reiselivsmedarbeider i videregående opplæring.

En reiseleder er tilknyttet et reisebyrå, turistkontor eller en turoperatør. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Som reiseleder bør du være servicebevisst, fleksibel, og flink til å organisere. Du må ha gode kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no