Regnskapsfører

Regnskapsføreren jobber med å føre regnskap i en bedrift, eller jobber i en regnskapsbedrift som fører regnskap for andre bedrifter. Det er regnskapsføreren sitt ansvar å sørge for at alle relevante opplysninger tas inn i regnskapet slik at det blir både riktig og fullstendig.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • betale bedriftens regninger
  • sende ut fakturaer
  • betale ut lønn til ansatte
  • føre regnskap ved å registrere og dokumentere pengeoverføringer i bedriften

Et regnskap skal gi en samlet oversikt over den økonomiske situasjon til en bedrift. God og relevant regnskapsinformasjon er nødvendig for å gi ledelsen og styret i bedriften oversikt over hvorvidt bedriften lykkes innenfor sine forretningsområder. I tillegg er informasjonen viktig for eiere, investorer, banker og myndigheter.

Med tilstrekkelig utdannelse og erfaring kan regnskapsfører oppnå autorisasjon. Det vil si at du som regnskapsfører kan føre regnskap for, og gi råd til, andre virksomheter enn den du er ansatt i. En autorisert regnskapsfører kan starte egen regnskapsbedrift og påta seg oppdrag fra sine kunder.

Det er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som velger å overlate sine økonomi- og regnskapsfunksjoner til en profesjonell regnskapsbedrift. Stadig flere større virksomheter velger også å bruke en regnskapsbedrift, i stedet for å ansette egne regnskapsførere. 

Det finnes flere utdanningsløp som kan føre til autorisasjon innen regnskap. For å oppnå autorisasjon fra Finanstilsynet, må du minimum ha en bachelorgrad

En autorisert regnskapsfører jobber i en regnskapsbedrift, i økonomi- eller regnskapsavdelingen i en bedrift eller driver egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Regnskapsførere jobber i både privat og offentlig sektor. 

Noen velger en karriere i et regnskapsbyrå, andre innen økonomi- og regnskapsfunksjoner i andre deler av næringslivet.

For å bli regnskapsfører bør du være analytisk, nøyaktig, interessert i tall og kunne sette deg inn i lover og regler. Du bør like å bruke ulike IT-programmer og -systemer og du bør ha interesse for hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjonen mer effektivt.

I tillegg vil du ha mye kundekontakt og bør derfor være flink til å kommunisere med mennesker. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no