Botaniker

En botaniker er en biolog som jobber med botanikk. Botanikeren har kunnskap om plantenes mangfold, betydning, funksjon og slektskap.

Planter er alt fra encellete organismer til store trær, og finnes i omtrent alle jordens miljøer, inkludert havet. Planter produserer oksygen og binder karbondioksid. Det gjør at planter er grunnlaget for det livet vi har på jorda i dag, og nøkkelen til en bærekraftig fremtid.  

Fagområdet er bredt, og inkluderer alt fra de kjemiske reaksjonene inne i den enkelte plante, samspillet mellom planter og dyr, og til kunnskap om store og kompliserte plantesamfunn.  

Botanikere jobber ofte sammen med andre biologer med andre spesialiseringer.

Botanisk forskning og kompetanse kan bekjempe miljøproblemer, matmangel og sykdommer.

Et nærliggende yrke er planteviter, som arbeider med planter til matproduksjon.

Grunnutdanningen for botanikere er en bachelorgrad i biologi eller økologi

Typiske arbeidsgivere for en botaniker er miljøorganisasjoner, kartleggingsfirmaer og ingeniørbedrifter. En botaniker kan også jobbe innenfor forskning og undervisning, og ved museer. Som botaniker kan du også arbeide innenfor offentlig forvaltning, for eksempel i departementer, direktorater, tilsyns- eller forskningsinstitusjoner.

Som botaniker må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig og like å undersøke for å finne svar.  Du bør like å tilbringe tid i naturen. Arbeid på laboratorium krever god konsentrasjon, nøyaktighet og tålmodighet. 

Lønnen til en botaniker vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900 – 650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no