Cellebiolog

Cellebiologen er en biolog som har spesialisert seg på molekyler og celler. Som cellebiolog forsker du på blant annet på hvordan cellers funksjon og utforming fører til genforskjeller og sykdommer. 

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet: 

  • rense og analysere protein
  • celledyrking
  • planlegge og gjennomføre eksperiment 

Cellebiologen jobber mye på laboratorium, og bruker levende organiser til å lage blant annet medikamenter. 

En molekylærbiolog er en cellebiolog som har spesialisert seg på molekylnivået av cellen, og som jobber med blant annet DNA, RNA og proteiner. Som molekylærbiolog kan du analysere DNA i rettsaker, eller forske på for eksempel medisinsk genetikk, kreft eller nevrologiske sykdommer. 

Resultatet av cellebiologens forskning kan brukes til diagnostikk, forskning og i industrien. 

 

 

Det finnes også bachelorstudier i andre spesialiserte fag som for eksempel havbruksbiologi og molekylærbiologi ved flere universiteter i Norge.

Cellebiologer og molekylærbiologer forsker og underviser på universitet, høgskole eller ved sykehus. De kan også jobbe i bedrifter innen blant annet oljeindustri, matindustri, bioteknologi og legemiddelindustri, eller som konsulent i offentlig forvaltning eller næringsliv.

 

Som cellebiolog bør du være nysgjerrig, analytisk og ha gode planleggings- og gjennomføringskunnskaper. 

Lønnen til en cellebiolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900 – 650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no