Limnolog

En limnolog er en biolog som har spesialisert seg på læren om innlandsvann. Faget inkluderer innsjøer, tjern og elver, og omfatter både ferskvann og saltvann.

Vanlige arbeidsoppgaver for en limnolog:

  • studere hvordan innsjøer eller vassdrag påvirkes og endres over tid
  • analysere og skape forståelse for de ulike innlandsvannenes bakgrunn og utvikling
  • kartlegging og rapportering

Norge er forpliktet til å følge EUs vanndirektiv, som innebærer at alle vannforekomster i EU innen 2015 skal kartlegges, og det skal sørges for god økologisk og kjemisk tilstand. Limnologer har en svært viktig og sentral rolle i dette arbeidet.

Grunnutdannelsen for limnologen er biologi. Dette tilbys ved flere høgskoler og universitetet i hele Norge, men ulike utdanningssteder tilbyr ulike spesialiseringer. Det er vanlig at spesialiseringen begynner for alvor på masternivå, men også på bachelornivå er det ofte spesialisering innenfor ett eller flere biologiske fagfelt.

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagdisipliner, slik som kjemi, fysikk eller geologi.

En limnolog kan jobbe innenfor blant annet forskning og undervisning. Limnologen kan også ha roller innenfor offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner. Som biolog har man også muligheten til å jobbe for private bedrifter innenfor flere bransjer.

Som limnolog må du være interessert i innsjøer, tjern og elver og livet som er tilknyttet disse områdene. Du interesserer deg for mangfoldet i naturen, og er nysgjerrig og liker å undersøke og finne ut av ting.

Lønnen til en limnolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900–650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no