Virolog

En virolog er en biolog som jobber med virologi, læren om organiske virus. Fagfeltet regnes som en del av mikrobiologien, og ofte omtales virologen som mikrobiolog.

Virologen har høy kompetanse om virusenes struktur, hvordan de infiserer, og hvordan de reproduseres og sprer sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for en virolog:

  • klassifisere virus og finne ut hvordan man skal isolere virus
  • fremdyrke virus til bruk i både forskning og medisinsk behandling
  • kartlegging av ulike virus, som eksempelvis fugleinfluensa, svineinfluensa, AIDS og ebola

Arbeidet foregår i stor grad i laboratorier.

Grunnutdanningen for virologen er biologi. Dette tilbys ved flere høgskoler og universitetet i hele Norge, men ulike utdanningssteder tilbyr ulike spesialiseringer. Det er vanlig at spesialiseringen begynner for alvor på masternivå, men også på bachelornivå er det ofte spesialisering innenfor ett eller flere biologiske fagfelt.

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagdisipliner, slik som kjemi, fysikk eller geologi. Virologi kan også være en del av spesialiseringen for leger.

En virolog jobber blant annet innen blant annet forskning og undervisning. Du kan også jobbe i offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner. 

Som virolog bør du være interessert i kunnskap om hvordan sykdom spres, og på hvilken måte virus påvirker hverdagen for alle levende organismer. Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900–650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no