Kommunikasjonsrådgiver

Som kommunikasjonsrådgiver jobber du ofte i en informasjons- eller kommunikasjonsavdeling, og har ansvar for hele eller deler av kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Det omfatter også internkommunikasjon, det vil si kommunikasjon innad i bedriften eller organisasjonen.

Vanlige oppgaver for kommunikasjonsrådgivere er:

  • lage informasjonsmateriell som brosjyrer, publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev
  • skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på bedriftens nettsider 
  • jobbe med grafisk profil
  • profilere bedriften i sosiale medier
  • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer
  • utforme kommunikasjonsstrategier
  • besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
  • gi råd til ledelsen

Yrket må ikke forveksles med markedsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også være informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og PR-rådgiver.

For stillinger som kommunikasjonsrådgiver stilles det ofte krav om at du har en bachelorgrad, men ofte også en mastergrad. Kommunikasjonsrådgivere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Det er vanlig at kommunikasjonsrådgivere har god kompetanse innen den bransjen arbeidsgiver tilhører. Mange kommunikasjonsrådgivere har utdanning innenfor PR, kommunikasjon, journalistikk eller lignende.

Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i offentlig sektor, private bedrifter og frivillige organisasjoner. Du kan også jobbe i et kommunikasjons- eller PR-byrå.

 

Som kommunikasjonsrådgiver bør du være glad i å formidle både skriftlig og muntlig. Du må være utadvendt og pålitelig, og det er en stor fordel at du er samfunnsorientert. Du bør også ha teft for hva som er av interesse for din målgruppe og forstå hvordan kommunikasjon kan brukes for å få frem budskapet bedriften vil formidle.

Arbeidshverdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no