Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

Som pedagogisk-psykologisk rådgiver gir du råd om trivsel, utvikling og læring.

En PP-rådgiver hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

PP-rådgiveren vurderer for eksempel om det er behov for:

  • ​spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • opplæring i tegnspråk
  • opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever
  • opptak til videregående skole på særskilt grunnlag

I tillegg vurderer pedagogisk-psykologiske rådgivere om det er behov for særskilt tilrettelegging av undervisning for elever som for eksempel har ulike sansetap. Eksempler på dette er barn og unge med fysiske funksjonshemninger, er blinde eller hørselshemmede.

I vurderingen legger også PP-rådgiveren vekt på hva eleven og foreldrene mener. Videre veileder også rådgiveren barn, unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd. PP-tjenesten samarbeider med blant annet barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 

Som PP-rådgiver driver du også systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager. Det vil si at du hjelper skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at de kan gi et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Du kan ta flere ulike utdanninger for å bli pedagogisk-psykologisk rådgiver. Her er de vanligste. 

PP-rådgivere er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Du bør være selvstendig, strukturert, fleksibel og kreativ. Du bør også være flink til å kommunisere med andre mennesker og til å bygge relasjoner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no