Matteknolog

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontrollarbeid innenfor matindustrien.

Han eller hun bidrar dermed til at maten vi kjøper er trygg å spise, og har den kvaliteten og smaken som forventes.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matteknolog:

  • kontrollere blant annet smak, kvalitet, holdbarhet og trygghet på råvarer og ferdige produkter
  • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
  • forske seg fram til og utvikle nye produkter
  • ta bakteriologiske prøver og gjøre annet laboratoriearbeid
  • foreta tilsyn av serveringssteder eller andre næringsmiddelvirksomheter
  • veiledning av forbrukere og ulike virksomheter
  • rapportering og dokumentasjon

I dette yrket må du ha god kjennskap til regelverket innenfor fagfeltet.

Yrket kalles også næringsmiddelteknolog. Noen beslektede yrkestitler er kvalitetsleder, produktutvikler, lab- og utviklingssjef og hygieneansvarlig.

Jobber du i Mattilsynet, kan aktuelle yrkestitler være inspektør eller førsteinspektør.

Som matteknolog kan du jobbe innenfor næringsmiddelproduksjon, for eksempel i meierier, bakerier, slakterier, fiskeforedlingsbedrifter eller hos ferdigmatprodusenter. En vanlig arbeidsplass innenfor det offentlige er Mattilsynet.

Som matteknolog må du være ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger