Innkjøper

Hvilke varer og tjenester du har ansvaret for å bestille vil variere ut ifra hvor du jobber. Dersom du jobber i det offentlige, for eksempel i en kommune, vil du ha ansvar for å bistå i anskaffelser av varer, tjenester eller bygg- og anleggsoppdrag kommunen trenger. Eksempel på dette kan være kontorstoler til de ansatte eller en avtale om snøbrøyting av offentlige veier. Dersom du jobber i en elektrobutikk, må du for eksempel undersøke hvilke bedrifter som kan selge varer som mobiltelefoner, printere og nettbrett til best mulig pris.

Vanlige arbeidsoppgaver for en innkjøper

  • sjekke hvilke bedrifter som tilbyr varene eller utstyret arbeidsplassen din trenger, med god innkjøpspris, god kvalitet og god service
  • undersøke andre viktige kriterier som for eksempel hvor miljøvennlige produktene er
  • forhandle med tilbyder for å få den beste avtalen for din bedrift
  • ordne kontrakter med dem som leverer varene
  • være oppdatert på gjeldende regelverk rundt innkjøp, toll og anbud
  • sjekke at du får det du bestilte, og at det kommer til avtalt tidspunkt og pris

På noen arbeidsplasser er det også vanlig at Innkjøpere har ansvar for lageret. Innkjøpere kan også bli kalt for innkjøpsassistent eller produktoppfølger.

Som innkjøper kan du jobbe både i det private og det offentlige. Du kan for eksempel jobbe i butikker, industribedrifter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater. 

Du bør like å jobbe med tall, være strukturert, nøyaktig og være god til å planlegge. 

 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no