Los

En los (statslos) går ombord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Loser har bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder. Losen må ha alle nødvendige opplysninger om skipets størrelse, dybde, fart og evne til manøvrering for å utføre sine navigeringsoppgaver. Losen blir ofte fraktet ut til skipene via losbåt eller loshelikopter i alle værforhold.

Under en skips inn- og utseiling er det nødvendig å ha los ombord for at alt skal foregå på en sikker måte. Norsk loslovgivning pålegger alle større skip å bruke los, men det finnes en rekke unntak fra disse reglene.

I Norge er det Kystverket som har ansvaret for lostjenestene. Skipene bestiller i hovedsak lostjenester god tid i forveien, men Kystverkets lostjeneste er operativ og under beredskap til enhver tid.

Arbeidet kan foregå til alle døgnets tider.

Etter seks måneder og bestått deleksamen kan du få et begrenset lossertifikat og tittel som statslos. Det tar cirka to år fra utdanningen som statslos påbegynnes til du er ferdig utdannet med fullverdig sertifikat. Deretter vil det gå ytterligere tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstørrelser.

Opptakskrav

Generelle krav for å starte losutdanning

  • du er under 38 år
  • har erfaring som navigatør i ledende stillinger
  • har tilfredsstillende syn og helse og
  • plettfri vandel
  • fullført og bestått skipsførereksamen eller maritim utdanning (nautikk)
  • sertifikat som overstyrmann og minst tre års fartstid som navigatør eller minst tre års fartstid fra marinen.
  • du må ha eller kunne ta dekksoffisersertifikat klasse 1.

Opptaket til losutdanningen innebærer også intervju og arbeidspsykologiske tester. Kystverket har losopptak cirka en gang i året, etter behov.

Les mer om losutdanningen hos Kystverket

Etter- og videreutdanning
Statslosen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor kontinuerlig videreutdanning gjennom spesial- og oppdateringskurs.

Som statslos har du base ved en av landets losstasjoner. Du er ansatt i staten eller i et rederi.

Som los må du være i stand til å opptre med myndighet. Du må være veldig god til å samarbeide og kommunisere, og i mange tilfeller er det nødvendig med gode språkkunnskaper. Arbeidet kan være psykisk og fysisk krevende og innebærer mye ansvar.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no