Styrmann

Som styrmann er du, i likhet med skipsføreren, en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter så vel som offshore- og handelsskip. Du kan jobbe på båter som befinner seg over hele verden, alt fra fjerne verdenshav til Nordsjøen og norske fjorder. 

Vanlige arbeidsoppgaver for styrmannen:

  • navigere og føre båten
  • kommunisere med andre båter og myndigheter, blant annet via radio
  • ansvar for skipets kart og navigasjonsinstrumenter
  • ansvar for sikkerheten om bord, som for eksempel vedlikehold av brann- og redningsutstyr
  • samarbeide med kaptein og andre styrmenn om navigering
  • bistå overstyrmannen ved lasting og lossing i havner

I jobben som styrmann må du beherske elektroniske kart, radar og andre høyteknologiske verktøy for å navigere og gjennomføre en sikker reise. Jobben innebærer mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Styrmenn deles inn i 1. styrmann og 2.styrmann, der 2.styrmann som regel har mindre erfaring enn 1.styrmannen. Det er som regel 1.styrmann som planlegger skipets rute og får dette godkjent av kapteinen.

Jobben er organisert i skiftordninger, og du må regne med å være om bord i lengre perioder. Spesielt på handelsskip jobber du lenge på havet i slengen, men etterpå har du lange friperioder. Maritimt Forum har laget en film som forteller mer om styrmannsyrket.

Mannskapet på båten er ofte fra flere land. På et skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antall ansatte ombord varierer mellom skipstyper og fartsområder.

Både styrmann, overstyrmann, los og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide som styrmann på en ferje i en trang norsk fjordarm, og på en tankbåt som krysser de store verdenshavene. I yrket samarbeider du med flere yrkesgrupper, som for eksempel matros, los og motormann.

Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og så eventuelt kaptein.

Betegnelsen styrmann brukes også om piloter

 

Du kan først ta matrosfag på videregående skole med to år i lære i bedrift. Deretter kan du ta en toårig grad i nautikk ved en teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid som kadett og få systematisk opplæring, i tillegg til å ta nødvendige sertifikater for å bli styrmann. 

Fartstid som kreves for å få sertifikat:

  • 6 måneder effektiv fartstid (tid ombord på båt) med opplæring for de som har fagbrev som matros/fisker
  • 12 måneder effektiv fartstid (tid ombord på båt) med opplæring for de som ikke har fagbrev som matros/fisker
  • 1 måned effektiv fartstid (tid ombord på båt) for de som har 36 måneder fartstid som matros/fisker før de begynner på sin utdanning

Det er mulig å få sertifikat etter ett år på fagskole. Med dette sertifikatet kan du seile som styrmann på alle skip, men med denne utdanningen har du ikke mulighet til å søke om høyere sertifikater, med mindre du tar mer skolegang.

Maritim høgskole eller universitet er en treårig utdanning som gir deg en bachelorgrad i nautikk. Teorien dekker alle navigasjonssertifikatene opp til klasse 1 sjøkaptein. I forhold til teknisk fagskole er studiet mer teoretisk og inneholder blant annet flere ledelsesfag. Etter endt utdanning må du ha 12 måneders systematisk opplæring for å få nødvendige sertifikater. I denne perioden kalles du ofte for kadett.

Du må ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god hørsel. Hvis du har diabetes, allergi og/eller astma vil bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest.

En styrmann arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann, det være seg tankskip, offshorefartøy og hurtigbåt.

Som styrmann er det viktig å være besluttsom og nøyaktig. En uoppmerksomhet eller feil beslutning kan medføre farlige situasjoner.

Du må være serviceinnstilt og like å arbeide tett med mange mennesker. Du vil tilbringe mange døgn på havet, og mange mener at det å arbeide som styrmann er mer en livsstil enn en jobb. For å trives i jobben er det derfor viktig at du liker å være på havet, og at du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder.

Du bør ha plettfri vandel ettersom dette er et krav for å få visum til mange land som skipene kommer innom.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no