Sosiolog

Sosiologer har studert sosiologi, studiet av forholdet mellom mennesker. Sosiologens arbeid går ut på å undersøke ulike sider i et samfunn og hvordan mennesker former samfunnet rundt seg.

Det finnes mange forskjellige retninger innenfor sosiologi, og sosiologer spesialiserer seg gjerne innenfor en eller flere retninger.

Noen retninger innenfor sosiologi:

  • funksjonalisme
  • sosialpsykologi
  • økonomisk sosiologi - handler om økonomi og samfunn
  • politisk sosiologi - tar for seg hvordan kulturen og andre sosiale strukturer påvirker politikken
  • arbeids- og velferdssosiologi
  • historisk sosiologi
  • mediesosiologi - handler om medienes rolle i samfunnet og om hvilken rolle mediene spiller for relasjoner mellom mennesker
  • rettsosiologi
  • kjønnsosiologi

Sosiologer er som regel ikke ansatt som sosiologer,  men kan jobbe som blant annet saksbehandlere, forskere, prosjektledere og annet.

De sosiologiske forskningsmiljøene står blant annet bak prosjekter innen norsk samfunnsvitenskap, som Kvinneforskningsprogrammet og Levekårsundersøkelsene.

For å bli sosiolog kan du velge mellom ulike studieretninger innenfor samfunnsfag.

Du finner sosiologer i både privat og offentlig sektor. Eksempler på stillinger er forsker, veileder, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, rådgiver, politisk rådgiver, HR-rådgiver og prosjektkoordinator.

For å bli sosiolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må også være samfunnsengasjert, nysgjerrig og ha analytisk evne.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no