Studier ved UiT


14 study programmes:

Barnevern - bachelor, 3 år

Ledelse - erfaringsbasert master, 3 år

Praktisk prosjektledelse - årsstudium, 2 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Travel and Tourism Management - one year programme, 3 semesters

Velferdsendring - erfaringsbasert master, 4 år

Vernepleie - bachelor, 3 år

Økonomi og administrasjon - bachelor, 3 år

Studieretninger: