Print Close window


 

Autumn 2012

Biologi, klima og miljø - bachelor

Facts

Duration:3 År
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i biologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALFA
Application deadline:15. april
Application code:186 327

Programme description

De tre første semestrene er felles for alle som begynner på studiet og består av obligatoriske emner som celle- og molekylærbiologi, fire grunnleggende biologi emner, kjemi, matematikk og ex.phil. Studiet består av hele 70 studiepoeng i valgemner. Disse gir deg muligheter til å bygge opp din egen kompetanse, enten du ønsker å fordype deg innenfor et felt du er spesielt interessert i eller om du ønsker å kombinere biologi med et annet fag. Allerede i fjerde semesteret gjør man et veivalg basert på hvilken masterspesialisering man ønsker å studere videre. I løpet av de to siste og avsluttende semestrene anbefaler vi våre studenter å ta et utenlandsopphold eller å studere ved Universitetssenteret på Svalbard.

Bachelorprogrammet i Biologi, klima og miljø tilbyr følgende veivalg:Programme structure

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Eller
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Valgemne
5. sem (høst)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
6. sem (vår)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling

Learning outcomes

Ved fullført studium skal en kandidat ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Teaching and assessment

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige emnene. Undervisningen foregår i moderne undervisningssaler og kan bestå av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier kombinert med feltarbeid i nordnorsk natur eller tokt med universitetets forskningsskip.

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i emnekatalogen.

Language of instruction

Norsk.

Exchange possibilities

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett eller to semester i det siste studieåret. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

<li>Alaska Fairbanks (USA)<li>Calefornia State University, Monterey Bay (USA)<li>University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som feks Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger.Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som ha spennende feltarbeid.

Job prospectives

Som biolog kan du jobbe med klima- og miljørelaterte spørsmål, samt å forstå det økologiske samspill, forvaltning av natur- og naturressurser. Biologer jobber også med å finne og utvikle biologiske og kjemiske stoffer til bruk i medisin, bioenergi og i nærings-middelindustrien. Det er behov for biologer innenfor offentlig forvaltning i kommunene, fylkene og statlig sektor, samt innen forskning ved offentlige institusjoner som f.eks universiteter, høyskoler, Bioforsk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Kombinerer du studiet med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer.

Access to further studies

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi. Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer. Masterspesialiseringene har anbefalinger til emner man bør velge i bachelorgraden. Du finner mer informasjon om dette under de ulike veivalgene.