Partnerinstitusjon:
Tampere University of Technology

Finland

Tampere University of Technology

Finland

Om Tampere University of Technology

Tampere University of Technology (Ttk) fikk sin uavhengighet i 1975 men kan spore sine røtter tilbake til 1965 med dannelsen av et datterselskap av Helsinki University of Technology. Universitetet har 8 300 studenter og 1 700 ansatte fordelt på fem fakulteter og er lokalisert i Hervanta, Tampere.

Utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes