Partnerinstitusjon:
Dalarna University College

Sverige

Dalarna University College

Sverige

Om Dalarna University College

Dalarna University College (DU) ble grunnlagt i 1977 og er et av Sveriges nyere universiteter. Universitetet har 760 ansatte og 15 000 studenter fordelt på to campus i Falun og Borlänge.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for samfunnsvitenskap har 2 utvekslingsplasser for studenter og har også utvekslingsplasser for faglig ansatte (lærer).

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Sverige godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år