Partnerinstitusjon:
Faculty of Engineering, Lund University

Sverige

Faculty of Engineering, Lund University

Sverige

Om Faculty of Engineering, Lund University

Faculty of Engineering, Lund University (TEKNLUND) ble grunnlagt i 1961 og er i dag et av de største fakultetene på Lund Universitet. Innenfor Lund Universitet har TEKNLUND ansvar for utdanning og forskning innen teknikkvitenskap, arkitektur og industridesign, og deres forskning er på visse områder verdensledende. Fakultetet har 9 600 studenter og 1 500 ansatte fordelt på hoved-campus i Lund, Campus Helsingborg og i Ljungbyhed.

Utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 study programmes