Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Ålborg

Danmark

Om University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark (EOFIA) ble grunnlagt i 2008 og er en av sju profesjonshøgskoler i Danmark. EOFIA har 10 000 fulltidsstudenter og 8 000 deltidsstudenter og tilbyr programmer innen business, pedagogikk, helse og teknologi. Etter flere fusjoner i 2009 har universitetet nå seter i Aalborg, Hjørring og Thisted, Danmark.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag har 12 utvekslingsplasser for studenter, 2 plasser for lærere og 2 plasser for administrativt ansatte, gjennom ERASMUS+-utvekslingsavtale.

Institutt for helse- og omsorg har også utvekslingsplasser innen sykepleie, gjennom Nordlys-avtale.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

 

Krav om språkkunnskaper

Engelsk CEFR-level: B2

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

utvekslingsprogram

EKSTERN NETTSIDE

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes

Ergoterapi - bachelor, 3 år

Fysioterapi - bachelor, 3 år

Radiografi - bachelor, 3 år