Partnerinstitusjon:
Champollion National University Institute

Norge

Champollion National University Institute

Norge

Om Champollion National University Institute

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Computer Science - master, 2 years

Informatikk - bachelor, 3 år