Environmental Philosophy Research Group

News

Invitation to the conference New Frontiers in Environmental Philosophy

Dear friends of environmental thinking! The Environmental Philosophy Research Group at UiT: The Arctic University of Norway hereby invites you to the first annual conference on environmental philosophy. Clear your calendar and book tickets to Tromsø from May 30 to June 1, 2018. ONLINE REGISTRATION

12.04.2018

Postdoctoral position in philosophy

One post-doctoral Research Fellowship within philosophy is available at the Department of Philosophy affiliated to the Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). Application deadline is 20 January 2018. Click the above headline to access the announcement.

05.01.2018

New Ph.D.-student in environmental philosophy

Morten Wasrud is admitted to the Ph.D.-program in Philosophy at the Faculty of the humanities, social sciences and education. The title of his project is "Natur som normativ praksis. Et ontologisk grunnlagsarbeid til en naturalistisk miljøetikk." Morten will start in his new position at the 1st of August, and is intending to join our research group. We look forward to that!

28.03.2017

Financial support to algae cultivation at Finnfjord Ferrosilisium

Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT får 16,3 millioner kroner fra programstyret for næringsretta midler til å gjennomføre prosjektet Oppskalering av massedyrking av kiselalger til industriell skala. Søknadssummen var 28,8 mill. kroner. Prosjektet er et samarbeid mellom UiT og Finnfjord AS og skal bidra til bærekraftig produksjon av omega-3 og proteinrik marin kiselalgebiomasse til fiskefôr ved bruk av fabrikkrøyk ved Finnfjord.

28.03.2017

Foredrag v Odin Lysaker

Tid: onsdag 01.02.2017 kl. 12.15-14.00  Sted: Rom TEO-1.524 "Innsikten"

27.03.2017

Activities