Fit Futures

en helseundersøkelse

Fit Futures (FF) er en befolkningsbasert helseundersøkelse som skal bidra til økt kunnskap om unges livsstil og helse. Første datainnsamling (FF1) var i skoleåret 2010-2011. Deltakerne var 15-18 år og gikk første året på videregående skole. De samme deltakerne ble invitert til den andre datainnsamlingen i Fit Futures (FF2), som ble gjennomført i løpet av skoleåret 2012-2013. Den tredje datainnsamling ble gjennomført 2021-2022, også her ble de samme deltakerne invitert. 

Tabell: Oversikt over datainnsamlinger og antall deltakere

År Navn Antall deltakere
2010-11 Fit Futures 1 1038
2012-13 Fit Futures 2 870
2021-22 Fit Futures 3 705

Fit Futures er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Nedenfor kan du lese mer om nyheter og forskningsfunn, pågående prosjekter, publikasjoner og doktorgrader, og hva det forskes på. 


Nyheter og forskningsfunn
Pågående prosjekter
Publikasjoner og doktorgrader
Hva forskes det på i Fit Futures?

For forskere

Prosjektledere med PhD ved institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til forskningsdata fra Fit Futures. Master- og PhD-studenter kan ikke selv søke om forskningsdata. En veileder med forskningskompetanse, fortrinnsvis hovedveileder, må søke om data på deres vegne.

Nedenfor kan du lese mer om tilgang til forskningsdata og biologisk materiale, samt data- og biobankutvalget.


Tilgang til data og biologisk materiale
Data- og biobankutvalget
Priser for utlevering av forskningsdata- og biologisk materiale

Deltaker i Fit Futures

Vi er svært takknemlige for at du har bidratt med svært verdifulle data ved å dele informasjon om din livsstil og din helse med oss. Som deltaker i Fit Futures kan du være trygg på at all informasjon du har gitt kun brukes til helsestatistikk og godkjente forskningsformål. Det vil ikke være mulig å identifisere deg når resultatene fra Fit Futures publiseres. Vi respekterer ditt privatliv og behandler dine personlige opplysninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi behandler og beskytter dine personlige opplysninger. 


Personvern for deltakere i Fit Futures

Kontakt


Har du spørsmål om Fit Futures?

 
Logg inn / Login