ICred

Intercultural relations in education

Foto: Anne Birgitte Fyhn

Forskningsgruppen Intercultural relations in education (ICRED) skal videreutvikle forskningsbasert kunnskap om flerkulturell pedagogikk, urfolkspedagogikk, samt antirasistisk pedagogikk med vekt på kjønn, etnisitet, majoritet, minoritet, marginalisering og integrasjon i barnehage, skole og dagligliv. Forskningsgruppen skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om de flerkulturelle kontekster som våre studenter, både i profesjonsutdanninger og disiplinfaglige utdanninger, skal arbeide innenfor.

Forskningsgruppens medlemmer har omfattende erfaring med teoretisk og empirisk forskning om flerkulturelle tema, pedagogiske tema og utdanningsforskning. Medlemmene er fra ulike disipliner og tverrfaglige utdanninger; pedagogikk, matematikkdidaktikk, sosiologi, planlegging, fredsforskning, psykisk helse, sosialantropologi og sosialfag. Forskerne har bred erfaring fra praksisnær og tverrfaglig forskning, og alle er opptatt av samfunnsrelevansen i sine forskningsprosjekter.

Medlemmer


ProsjekterPublikasjoner

2024

Herslund, L., & Paulgaard, G. (2024). Young refugees’ feelings of belonging? Encounters with rural Denmark and northern Norway. Journal of Youth Studies, 1–14. https://doi.org/10.1080/13676261.2024.2347980 (Nivå 2)

2023

Vidar Vambheim (2023). Migration, cultural encounters and (Peace) education, Redaktør temanummer. Journal of Peace Education, 20:2, 127-134, DOI: 10.1080/17400201.2023.2241722

Tatiana Wara & Mai Camilla Munkejord (2023) Female Russian migrants in Norway and their stories about International Women’s Day, Journal of Peace Education, 20:2, 135-150, DOI: 10.1080/17400201.2022.2051004

Anne Birgitte Fyhn & Gladys Berntsen (2023) A mathematics teacher’s respectful listening in a culturally diverse class, Journal of Peace Education, 20:2, 151-175, DOI: 10.1080/17400201.2022.2105312

Siv Ingrid Nordkild & Ole Einar Hætta (2023). Mathematics teaching in lávvues from the perspectives of Indigenous education and critical peace education. Journal of Peace Education DOI: 10.1080/17400201.2023.2206731

Gry Paulgaard & Marianne Neerland Soleim (2023) The arctic migration route: local consequences of global crises, Journal of Peace Education, DOI: 10.1080/17400201.2022.2159794

Anna-Marian Stenseth (2023). I am Sámi, but I am not a Sámi. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 7(1). DOI: https://doi.org/10.7577/njcie.5036

Anne Birgitte Fyn & Ylva Jannok Nutti (2023).  Intangible Cultural Heritage as a Resource for a Sámi Mathematics Curriculum. Australian and International Journal of Rural Education. 

Gry Paulgaard & Merete Saus (2023). Diverse Diversity. Contradictions and Challenges in Norwegian Rural Education. Australian and International Journal of Rural Education.https://doi.org/10.47381/aijre.v33i2.546

Tatiana Wara, Marcela Aranibar & Tove Beate Jensen (2023). Film som vitnesbyrd som inngang til ubehagelig pedagogisk praksis. I: DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAP I SKOLEN. Dreyer Forlag A/S 2023 ISBN 9788282656535

Bersvendsen, Agnete; Saus, Merete. (2023). Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten: En interseksjonell tilnærming til fortellinger om hjelp fra barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2023 ;Volum 100.(2) Suppl. 3 s. 184-201
UiT. https://doi.org/10.18261/tnb.100.2-3.9 

Saus, Merete. (2023). Holdninger må endres. Hvordan man blir møtt som samisk minoritet har stor betydning for den psykiske helsen. Magasinet psykisk helse 2023. Holdninger må endres | Magasinet Psykisk helse 
UiT

Barken, Tina Lien; Bonacina, Stefano; Bostad, Rune; Gabarron, Elia; Garcia, Beate Hennie; Haddeland, Kristine; Hanssen, Øyvind; Hartvigsen, Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole; Henriksen, André; Horsch, Ludwig Alexander; Iversen, Anita; Jaccheri, Maria Letizia; Johannessen, Erlend Jan; Johnsen, Hege Mari; Martinez, Santiago; Millana, Antonio Martinez; Pelagatti, Susanna; Pfuhl, Gerit; Robstad, Anja Nastasja; Sato, Keiichi; Saus, Merete; Sæle, Rannveig Grøm; Årsand, Eirik. (2023). University campus as a smart technology-supported active learning arena. Septentrio Reports 2023 DOI:10.7557/7.7222 Corpus ID: 266442336


2022

Annfrid Rosøy Steele & Tove Leming (2022) Exploring student teachers’ development of intercultural understanding in teacher education practice, Journal of Peace Education, 19:1, 47-66, DOI: 10.1080/17400201.2022.2030688

Saus, Merete (2022). Barn og unge med samisk bakgrunn og psykisk helse: betydningen av kulturell kompetanse og trygg etnisk identitet. I: Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. Oslo: Rådet for psykisk helse 2022 ISBN 978-82-91635-46-0. s. 334-34

Saus, Merete; Vedeler, Gørill Warvik; Wara, Tatiana (2022). Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2022 ;Volum 3.(1) s. 44-59

Myrstad, Anne & Kleemann, Carola (2022). Visualizing a Common World of Entanglement through Multiple Viewpoints, Video Journal of Education and Pedagogy. doi: https://doi.org/10.1163/23644583-bja10022

Wara, Tatiana (2022). Kjønnsperspektiv og interseksjonalitet som inngang til kritiske mangfoldsperspektiver. Publisering av undervisningsopplegg i ressursbanken Dembra LUDEMBRA prosjektet. https://dembra.no/no/opplegg/kjonnsperspektiv-og-interseksjonalitet/

Fyhn, Anne Birgitte (2022). Matematisk modellering som verktøy i samfunnsdebatten. Presentasjon av undervisningsopplegg på Dembra coffee meeting. Vdeoopptak: https://www.youtube.com/watch?v=zRxwOJh3w0c Undervisningsopplegget på Dembra nettsidene: https://dembra.no/no/opplegg/matematisk-modellering-og-demokratisk-deltakelse/

2021

Myrstad, Anne (2021). Samiske perspeltiver i en barnehages hverdag. I K.J. Hooringmo & K.T.Rosland (red.). Fagdidaktikk for SRLE. Cappelen Damm Akademiske, s. 202-212

Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Sollied, Sissel (2021). Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments?. I: Teacher Education in the 21st Century - Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen s. 55-70 10.5772/intechopen.96151

Sollied, Sissel (2021). Kapittel 15: Ulike perspektiver former veilederrollen. I: Multifunksjonshemming - Livsutfoldelse og Læring. Universitetsforlaget 2021. s. 272-286 10.1080/14681366.2020.1805497

Sollied, Sissel (2021). НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК КОНЦЕПТ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION. Ukraina: Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Жешувський університет (Республіка Польща) Педагогічний інститут Чендуського університету 2021 (ISBN 978-617-7886) 5 s.

Rørnes, Kari Olene Oma & Wara, Tatiana (2021). En veiledende dialogisk tilnærming til begrepet dubdelæring i samgundervisning. Journal of Research in Arts and Sports Education. Volum 5(3), s. 86-102

Herslund, Lise Byskov; Paulgaard, Gry (2021). Refugees' Encounters With Nordic Rural Areas - Darkness, Wind and "Hygge"!. Frontiers in Sociology 2021

Herslund, Lise Byskov og Paulgaard Gry (2021). Refugees’ encounters with the Nordic rural – Darkness, Wind and “Hygge”. Under publisering i Frontiers in Sociology. Migration and Society, NY university, US.
Les artikkelen her (pdf)

Gunnþórsdóttir, Hermin; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry (2021).Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe. I: ITIRE Impoving teaching to improve refugee children education. An overview of refugee education in Europe.. Aarhus: Aarhus University 2020 ISBN 87-7684-526-5. s. 8-9

Saus, Merete (2021). Gjenoppretting og forsoning i barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter. I Berg, B. og Paulsen, V. (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevern. Universitetsforlaget. ISBN 976-82-15-04192-6, s. 37-51

Saus, Merete & Wara, Tatiana (2021). Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen. I Berdinesen (red.) Ny Pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen. Oslo: Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 215 - 238.

Swanson, S, Nygård, H. R. & Saus, Merete (2021). Native American social work – including family and community. In Journal of Social work. https://doi.org/10.1177/14680173211009177

Wara, Tatiana & Kari Olene Oma Rønnes (2021). Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. En fenomenologisk, performativt inspirert tilnærming til aksjonsforskning. I Berdinesen (red.) Ny Pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen. Oslo: Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 191-212

Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæter, Siri; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Risholm, Ragnhild; Øktedalen, Tuva; Jakobsen, Reidar; Neumer, Simon Peter (2021). Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol. BMC Trials 2021; Volum 22(1)

Wara, Tatiana; Saus, Merete (2021). Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg. Den kulturelle skolesekken. Rekonstruksjon Utøya 2021

2020

Fyhn, A. B. & Robertsen, H. (2020). Kystfiskermatematikk og skolematematikk: to ulike perspektiver på hva ei méd er. NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education, 25(1), 65-88.

Chawla-Duggan, Rita; Konantambigi, Rajani; Seung Lam, Michelle Mei; Sollied, Sissel (2020). Double Stimulation and Transformative Agency through Video Modalities with Young Children –A cross-national study of pedagogic relationships in families. Pedagogy, Culture & Society 2020 s. 1-21

Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete (2020) Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 ;Volum 97(1) s. 40-57

Olsvik, Bodil; Saus, Merete (2020). Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity. Child Care in Practice 2020 s. 1-18

Sollied, Sissel (2020). EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS. Ukraina: Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Жешувський університет (Республіка Польща) Педагогічний інститут Чендуського університету (К 2020 (ISBN 978-966-8196-19-5) 5 s.

Aktivitet


ICred – Intercultural relations in education


Gry Paulgaard
gry.paulgaard@uit.no
Logg inn / Login