Realfagsdidaktikk i høyere utdanning
MostPhotos

Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk i høyere utdanning

Forskningsgruppen driver med forskning og utvikling innen undervisning og læring i høyere utdanning med fokus på studentenes læring i begynneremner i fysikk, kjemi, matematikk, statistikk og geofag.

Kjerneaktivitetene i forskningsgruppen støtter opp under en tverrfaglig, vitenskapelig og kollegial tilnærming til undervisning og læring og inkluderer: i) diskusjon av medlemmenes FoU-prosjekter i alle de ulike fasene, ii) artikkelseminarer for å diskutere anvendelse av litteratur i egen undervisning og FoU-arbeid og iii) felles FoU-prosjekter, gjerne med ekstern finansiering. Aktivitetene foregår i hovedsak på campus Tromsø.

Forskningsgruppen er åpen for alle som driver med realfagdidaktisk forskning med en tverrfaglig tilnærming.
Medlemmene bidrar aktivt til felles eller andre gruppemedlemmers forskningsprosjekter gjennom deltagelse i kjerneaktivitetene.

Medlemmer


ProsjekterUtvalgte publikasjoner og formidling

2023

Beerepoot, M. T. P. (2023). Formative and summative automated assessment with multiple-choice question banks. Journal of Chemical Education, 100(8),2947-2955. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00120 

Irgens, B., & Coucheron, D. A. (2023). Self-assessment of written exercises in STEM courses. Konferansebidrag til MNT-konferanse, 16.-17. mars 2023, Stavanger. https://hdl.handle.net/10037/29060

Beerepoot, M. T. P., & Huru, H. L. (2023). Gruppelærerdagen – undervisningskvalitet fra første time. Nordic Journal of STEM Education, 7(1), 49-58. https://doi.org/10.5324/njsteme.v7i1.4066

Coucheron, D. A. & Beerepoot, M. T. P. (2023). Studentaktiv læring med store studentgrupper – fordeler og ulemper med gruppediskusjon i pollbasert undervisning. Konferansebidrag til MNT-konferanse, 16.-17. mars 2023, Stavanger. https://hdl.handle.net/10037/28963 

Beerepoot, Maarten T. P., & Kosonen, J. Aleksi (2023). Automatisk rettet eksamen i generell kjemi. Konferansebidrag til MNT-konferanse, 16.-17. mars 2023, Stavanger. https://hdl.handle.net/10037/29035

2022

Beerepoot, M. T. P. (2022). Effektive læringsstrategier – Innsikter, implementering og tverrfaglig erfaringsutveksling. Læring om læring, 9(2), 9. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol/article/view/5020

2021

Pedersen, I. F., Irgens, B., Søvik, Ø., & Huru, H. L. (2021). Valg av læringsressurser i høyere utdanning innen MNT-fag: perspektiver fra undervisere og studenter. Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(3), 325-342. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-03-06

Pedersen, I. F. (2021). Hvordan kan studentaktive vurderingsformer fremme selvregulert læring? Nordic Journal of STEM Education, 5(1). https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3935

Realfagsdidaktikk i høyere utdanning


Maarten Beerepoot
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Campus Tromsø
+47 776 23103
maarten.beerepoot@uit.no
Logg inn / Login