Organisasjon


Tromsøundersøkelsen er en befolkningsbasert helseundersøkelse ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

Tromsøundersøkelsens har en egen driftsorganisasjon som står i spissen for planlegging, koordinering og gjennomføring av de ulike undersøkelsene (Tromsø1 – 7). Driftsorganisasjonen ivaretar forvaltning og kvalitetssikring av innsamlede data og biologisk materiale, samt kontakt med tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen. 

Styringsdokument for Tromsøundersøkelsen

Finansiering

Tromsøundersøkelsen er grunnfinansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Troms fylkeskommune og ulike forskningsfond bidrar med midler.

Råd og utvalg

Tromsøundersøkelsen er organisert med en styringsgruppe og en rådgivende ledergruppe. Faglige leder er Sameline Grimsgaard.

 
Styringsgruppe Representant Vara Periode
ISM instituttleder (leder) Torkjel Sandanger Nestleder Fast
Dekan Helsefak Gunbjørg Svineng Prodekan forskning Fast
Seksjonsleder for forskning og utdanningskvalitet, UiT Pål Vegard Storheier -- Fast
Kvalitet og forskningsdirektør Helse Nord/UNN Tove Klæboe Nilsen Einar Bugge Fast
IKM instituttleder Maja-Lisa Løchen Nestleder Fast
Brukerrepr. ISM (fast vit. ansatt) Jonas Johansson Ola Løvsletten 2023-24
Brukerrepr. deltakende institutt (roterer, fast vit. ansatt)​ Laila Arnesdatter Hopstock Geir Lorem 2023-24
Forsker m/kompetanse innen befolkningsus. generelt (FHI) Inger Ariansen -- 2023-24
Leder Tromsøundersøkelsen (sekretær) Sameline Grimsgaard -- -- 
Leder forvaltningsenheten (observatør) Kristin Maren Kanstad -- --
Seniorrådgiver Tromsøundersøkelsen (sekretær på delegasjon) Anika Mackenroth -- -- 

 

Ledergruppe Representant Generiske vara Periode
Faglig leder Tromsøundersøkelsen (vit.) Sameline Grimsgaard -- Fast
Leder forvaltningsenhet (adm.)​ Kristin Maren Kanstad -- Fast
Leder Data og Publiseringsutvalget i Tromsøundersøkelsen (vit.) Tom Wilsgaard  -- Fast
Prosjektleder Tromsø8 Elin Skog -- Fast
Seniorrådgiver Tromsøundersøkelsen Anika Mackenroth -- Fast
Folkehelseforsker i Tromsøundersøkelsen Jonas Johansson -- 2023-24
Repr. annet institutt (vit.)  ​Bente Morseth -- 2023-24
Repr. annet institutt (vit.)  Anne Elise Eggen -- 2023-24
Repr. forsker som bruker Tromsøundersøkelsen (vit.)​ Charlotta Rylander -- 2023-24
Repr. klinisk forsker (vit.) Ellisiv Mathiesen -- 2023-24
    Geir Bertelsen 2023-24
    Toralf Melsom 2023-24
Sekretær Irene Foss -- --

Rådgivere (kompenseres etter avtale): Inger Njølstad (Historikk), Åge Wifstad (Etikk), Anne Elise Eggen.


Data og publiseringsutvalget (DPU)  
Tom Wilsgaard Leder
Anne- Sofie Furberg Repr. Tromsøundersøkelsen
Anne-Elise Eggen Repr. Tromsøundersøkelsen
Ragnar Joakimsen Repr.  Bruddregisteret
Ekaterina Sharashova Repr. Tromsøundersøkelsen
Kristin Maren Kanstad Sekretær

 

Biomarkørutvalget  (BMU)  
Sameline Grimsgaard Leder /ISM
Maria Averina IKM
John-Bjarne Hansen IKM/TREC  (Sigrid Kufaas Brækkan, vara)
Bjørn Odvar Eriksen IKM/RENIS (Toralf Melsom, vara)
Karina Standahl Olsen Biobank
Kristin Maren Kanstad Sekretær