Om opptaksprøven i gehør og musikkteori

Informasjon om digital opptaksprøve i gehør og musikkteori for søkere til
Musikkutøving – bachelor ved Musikkonservatoriet, UiT –  Norges arktiske universitet

For å få opptak ved bachelor i utøvende musikk forutsettes det at du i tillegg til å avlegge godkjent prøvespill også består en prøve i gehør og musikkteori. Prøven i gehør og musikkteori kan du enten ta 1. februar (forprøve) eller i Opptaksuka (uke 10). Dette er en digital prøve, felles for de fleste utøvende bachelorutdanninger i Norge.  

 • Hvordan foregår prøven?

På opptaksprøven vil du sitte med hodetelefoner på medbrakt PC / Mac, og du kan jobbe i et tempo som passer deg innen rammen på 1,5 time. Skal du ta forhåndsprøven i Tromsø anmoder vi deg om å ta med deg egen bærbar datamaskin (PC eller Mac) samt hodetelefoner. På grunn av korona kan vi dessverre ikke låne ut utstyr. 

 • Demonstrasjonsprøve

Som registrert søker til bachelor i utøvende musikk ved musikkonservatoriet i Tromsø vil du få tilgang til et demoeksemplar av den digitale opptaksprøven etter søknadsfristens utløp. For å forsikre deg om at selve opptaksprøven er mulig å ta på din egen bærbare datamaskin, er det en forutsetning at du på forhånd har kjørt demoeksemplaret av prøven på den samme maskinen. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil. Slik kan du øve deg og bli kjent med oppgavetypene. Dette anbefales på det sterkeste!  For å få demoen til å virke må det lastes ned et program (SEB) og det stilles visse krav til operativsystem o.s.v. Dette vil det bli gitt mer informasjon om i e-post til søkere 18. desember.

 • Video om opptaksprøven i gehør og teori

Opptaksprøven skal sikre at alle studenter har den kunnskapen og de ferdighetene som er minstekrav for å kunne følge undervisningen i de obligatoriske støttefagene.

Denne videoen forteller hva du bør kunne og hvordan oppgavene kan se ut.

Info om forberedende kurs i musikkteori og gehør

 • Forslag til litteratur
 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

 • Spørsmål?

Har du spørsmål om opptaksprøven i teori og gehør, kontakt:

Arne Elvemo, e-post: arne.elvemo@uit.no Tlf: 77660583 / 92601458
Sivert Grenersen, e-post: sivert.grenersen@uit.no Tlf: 77644250

 

www.konsen.no