Arctic blue polygon pattern

Parking at UiT (Norwegian only)


Alta Harstad Narvik Tromsø


Alta

Parkering for studentar og tilsette i Alta

I løpet av 2024 blir det innført avgiftsparkering ved UiT i Alta. Frå då betaler du parkeringa gjennom appen Park Nordic. Last gjerne ned appen allereie no, slik at du er forberedet.

Slik blir den nye ordninga

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan denne nettsida brukast. Vel "Tromsø", trykk på relevant område eller takstsone, registrer tid og reg. nummer.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

Du kan allereie no lasta ned Parknordic-appen, men det blir ikkje innført betaling i Alta før i løpet av 2024

For å få rabatt som student eller tilsett må du ha ein gyldig feide-konto ved UiT. Når du har dette, må du lasta ned parkeringsappen ParkNordic og følgja trinna under første gong du bruker appen.

 1. Last ned ParkNordic i App Store eller Google Play
 2. Registrer deg som bruker
 3. Gå inn på «Parkeringsavtale» i app
 4. Vel “ UiT Norges arktiske universitet ansatt/student”
 5. Legg inn brukernavnet ditt i formen 'aaa000' i feltet for FEIDE
 6. Les og godta brukarvilkåra
 7. Registrer køyretøyet som du ønskjer å knyta til parkeringsavtalen. Dersom du ønskjer å byta bil, må dette gjerast i profilen din.
 8. Du kan no starta og stoppa parkeringa di

Merk: Du må starta parkeringa kvar gong du parkerer.

 • Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no
 • Eventuelle spørsmål om tilsyn, skilt og parkering kan rettast til support@parknordic.no
 • Det er Park Nordic som handhevar reglane, sjå skilt på parkeringsplassane

Harstad

Parkering for studentar og tilsette i Harstad

Det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic. 

Takstkode
Harstad har takstkode 6731

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan denne nettsida brukast. Vel "Tromsø", trykk på relevant område eller takstsone, registrer tid og reg. nummer.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

Last ned Parknordic-appen

For å få rabatt som student eller tilsett må du ha ein gyldig feide-konto ved UiT. Når du har dette, må du lasta ned parkeringsappen ParkNordic og følgja trinna under første gong du bruker appen.

 1. Last ned ParkNordic i App Store eller Google Play.
 2. Registrer deg som bruker
 3. Gå inn på «Parkeringsavtale» i app
 4. Vel “ UiT Norges arktiske universitet ansatt/student”
 5. Legg inn brukernavnet ditt i formen 'aaa000' i feltet for FEIDE
 6. Les og godta brukarvilkåra
 7. Registrer køyretøyet som du ønskjer å knyta til parkeringsavtalen. Dersom du ønskjer å byta bil, må dette gjerast i profilen din.
 8. Du kan no starta og stoppa parkeringa di

Merk: Du må starta parkeringa kvar gong du parkerer.

 • Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no
 • Eventuelle spørsmål om tilsyn, skilt og parkering kan rettast til support@parknordic.no
 • Det er Park Nordic som handhevar reglane, sjå skilt på parkeringsplassane
Narvik

Parkering for studentar og tilsette i Narvik

Det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic. 

Slik er den nye ordninga

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan denne nettsida brukast. Vel "Tromsø", trykk på relevant område eller takstsone, registrer tid og reg. nummer.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

Last ned Parknordic-appen

For å få rabatt som student eller tilsett må du ha ein gyldig feide-konto ved UiT. Når du har dette, må du lasta ned parkeringsappen ParkNordic og følgja trinna under første gong du bruker appen.

 1. Last ned ParkNordic i App Store eller Google Play.
 2. Registrer deg som bruker
 3. Gå inn på «Parkeringsavtale» i app
 4. Vel “ UiT Norges arktiske universitet ansatt/student”
 5. Legg inn brukernavnet ditt i formen 'aaa000' i feltet for FEIDE.
 6. Les og godta brukarvilkåra
 7. Registrer køyretøyet som du ønskjer å knyta til parkeringsavtalen. Dersom du ønskjer å byta bil, må dette gjerast i profilen din.
 8. Du kan no starta og stoppa parkeringa di

Merk: Du må starta parkeringa kvar gong du parkerer.

 • Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no
 • Eventuelle spørsmål om tilsyn, skilt og parkering kan rettast til support@parknordic.no
 • Det er Park Nordic som handhevar reglane, sjå skilt på parkeringsplassane

Tromsø

Parkering for studentar og tilsette i Tromsø

Det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic. 

Slik er den nye ordninga

Takstkode
Tromsø har takstkode 6740.

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan denne nettsida brukast. Vel "Tromsø", trykk på relevant område eller takstsone, registrer tid og reg. nummer.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

Last ned Parknordic-appen

For å få rabatt som student eller tilsett må du ha ein gyldig feide-konto ved UiT. Når du har dette, må du lasta ned parkeringsappen ParkNordic og følgja trinna under første gong du bruker appen.

 1. Last ned ParkNordic i App Store eller Google Play.
 2. Registrer deg som bruker
 3. Gå inn på «Parkeringsavtale» i app
 4. Vel “ UiT Norges arktiske universitet ansatt/student”
 5. Legg inn brukernavnet ditt i formen 'aaa000' i feltet for FEIDE.
 6. Les og godta brukarvilkåra
 7. Registrer køyretøyet som du ønskjer å knyta til parkeringsavtalen. Dersom du ønskjer å byta bil, må dette gjerast i profilen din.
 8. Du kan no starta og stoppa parkeringa di

Merk: Du må starta parkeringa kvar gong du parkerer.

 • Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no
 • Eventuelle spørsmål om tilsyn, skilt og parkering kan rettast til support@parknordic.no
 • Det er Park Nordic som handhevar reglane, sjå skilt på parkeringsplassane

FAQ – Ofte stilte spørsmål (campus Tromsø)


Kor kan eg parkere?

Sjå kart her

På kartet over visast plasseringa av dei standarde parkeringsanlegga, klikk lenker nedanfor for å se andre typar parkering (handikap, elbil, sykkel osv.).

HC-parkering
Elbil-parkering
MC-parkering
Gjesteparkering
Sykkelparkering
Bussholdeplass

Klikk her for å lasta ned større kart (pdf).

Du finn òg sonekart i appen.

Kva kostar det å parkere?
 • Tilsette og studentar med elbil: 2 kr timen
 • Tilsette og studentar med ordinær bil: 5 kr timen
 • Besøkande og gjestar: 25 kr timen (gjeld også gjestar med elbil)

Betaling alle kvardagar 07.00–17.00.

Ordinær parkering (besøksparkering, tilgjengeleg for alle) kostar 25 kroner i timen, medan fordelsparkering for studentar og tilsette kostar 5 kroner i timen med bensin-, disel- eller hybridbil, og 2 kroner i timen for el-bil. Det er gratis å parkere etter klokka 17.00, og da kan òg fordelsplassane for studentar og tilsette nyttast av kven som helst, men berre frem til klokka 23.00. Ladestasjonar for el-bil kostar 15 kroner timen.

Korleis betaler eg?

Du lastar ned appen ParkNordic frå App store eller Google play og følgjer instruksane.

Eg har problemar med appen

Det vanlegaste problemet er at ein ikkje får kontakt i appen når ein freistar å starta ei parkering. Dette skylder oftast at ein er i eit område mellom wifi og mobildata. Lukk appen heilt og vent til du kjem inn og får full wifidekning, eller skru av wifi og prøv på nytt.

Andre problem: kontakt Park Nordic kundeservice på tlf. 21 42 20 00 eller e-post support@parknordic.no.

Kan eg stå parkert om natta?

Du kan parkere på dei ordinære plassane (besøksplassane) på natta mellom 24.00 og 06.00, men ver obs på at det kostar 25 kroner i timen frå klokka 07.00. På fordelplassane for studentar og tilsette kan du ikkje parkere på natta (24.00–06.00), mellom anna av omsyn til snørydding og anna vedlikehald. Denne ordninga kan avvike ved enkelte bygg, sjekk alltid skilting på stedet før du parkerer over natt.

Korleis vert reglane handheva?

Besøkande, tilsette og studentar må betale for å parkere på UiT sine område. Park Nordic har ansvaret for å handheve ordninga, sjå skilt på parkeringsplassane.

Parkering for rørslehemma

For å kunne parkere på HC-plass krevs det ordinær kommunal parkeringsløyve for forflytningshemma. Dei som har HC-kort parkerer gratis. .

Kvar kan eg setje motorsykkelen/mopeden/scooteren/ATV’en?

Det finst nokre eigne skilta p-plassar berre for MC, moped og scooter med to hjul. Desse er gratis og du treng ikkje registrera betaling i appen. Parkerer du på ein vanleg p-plass må du betala.

ATV skal parkera på vanleg parkeringsplass for bil. Parkeringsreglar/-prisar er dei same som for bil både på dei ordinære parkeringsplassane og på fordelsparkeringsplassane for studentar og tilsette.

Kvar kan eg setje el-bilen min?

El-bil betalar to kroner timen på fordelsplassane for studentar og tilsette. Appen ParkNordic gjenkjenner automatisk skilta og regulerer taksten til 2 kroner. Dersom du har el-bil med utanlandske, personlege eller geografiske skilt må du betala vanleg takst. Ladestasjon kostar 15 kroner timen.

Kva brukast pengane frå parkeringsavgifta til?

80 prosent går til miljøretta tiltak på campus. Det betyr betre sykkelparkering, sykkel- og gangfelt, betre av- og påstigingsløysning, forlenga trasear for syklande og gåande. 

Kva skjer om eg gløymer å avslutte den løpande parkeringa mi ein dag?

Du kan starta parkeringa på to måtar i appen. Du kan velje å betale for ein førehandsbestemt periode, til dømes sju timar. Eller du kan velje «start parkering» når du kjem og «avslutt parkering» når du dreg. Dersom du vel den siste metoden og gløymer å avslutte, vil du belastast for parkering fram til klokka 24.00. Men sidan avgiftsperioden vert avslutta klokka 17.00 vil du belastast 0 kroner per time mellom 17.00 og 24.00.  

Tilsett i Samskipnaden, Nofima eller andre som har tilhald inne på campus

Ta kontakt med dagleg leiar eller tilsvarande i bedrifta di for informasjon om parkering eller kontakt oss på parkering@hjelp.uit.no.

Kva er gul og raud sone?

Eit mindre tal parkeringsplassar på UiT er reservert for personar med spesielt løyve, såkalla gul og raud løyve. Desse plassane finn seg som regel innfor avsperra område, er skilta med «parkering berre med gult løyve» og er ikkje tilgjengeleg for alle. Ta kontakt med parkering@hjelp.uit.no for informasjon om parkering på desse plassane.

Kva slags takstsone skal eg bruka?
 • Tromsø har takstsone 6740
 • Harstad har takstsone 6731
 • Narvik har takstkode 6732
 • Alta har takskode 6733
Kontakt

Kontakt Park Nordic kundeservice på tlf. 21 42 20 00 eller e-post support@parknordic.no.

Alle spørsmål om parkeringsanlegga på campus kan rettast til parkering@hjelp.uit.no.


Alle spørsmål om kontrollavgift, appen, skilting og parkeringsautomatar rettast til Park Nordic.