ASVF

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Om Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Forskerne ved Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er opptatt av mennesker i utsatte posisjoner og mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi forsker på deres deltakelse i samfunnet, som for eksempel på skolen, i arbeidslivet, i fritiden osv. Vi er spesielt opptatt av hva som kan fremme eller hemme deres mulighet til samfunnsdeltakelse.   

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er forankret ved Institutt for vernepleie og er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet, Harstad.


Nyheter


Arrangement


Ingen arrangementer for øyeblikket

Oversikt over ASVFs tidligere arrangementer
(legg inn 'vernepleie' i søkefeltet)

Hvem er vi


Hva forsker vi på?

Vi forsker innen temaene funksjonshemming, velferd, etnisitet, kultur, migrasjon og folkehelse. Tematikken utforskes både på individ- og systemnivå, og med særlig fokus på likeverd og deltakelse på arenaene hjem, skole, arbeid, kultur og fritid. Medforskning som en demokratiserende prosess står sentralt ved ASVF. Kontekstuelt arbeider vi i det cirkumpolare nord, der blant annet urfolksperspektiv står i fokus.


ProsjekterPubliseringer


Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av VTA-arbeidstakere (Faglig foredrag)
Hvordan kan sosial innovasjon bidra til grønt sosialt arbeid? Et eksempel fra høyere utdanning (Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel)
Experiences of individuals with intellectual disability who lecture in higher education (Vitenskapelig artikkel) DOI

ASVF – Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning


Institutt for vernepleie
Postboks 1063
Smedgata 4, 9404 Harstad
+4777058268
gunn.e.fedreheim@uit.no
Show map
Logg inn / Login