Error rendering component

På kollisjonskurs med dagens viten

Pål Øian medforfatter på kronikk om overtidige svangerskap i Dagens Medisin.

Songstad, Nils Thomas
Published: 01.03.10 00:00 Updated: 10.01.13 12:26

Backe B, Øian P, Augensen K. På kollisjonskurs med dagens viten. Dagens Medisin (kronikk) 1/2010.

We can recommend