UiT Study catalogue (English bachelor's, master's, one year studies etc.)

47 study programmes:

(Satelitteknologi, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
(Data / IT, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- bachelor, 3 years
- one year programme, 1 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Elektroteknikk, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
(Ingeniørdesign, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Industriell teknologi, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- master, 3 semestre
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 years
- one year programme, 1 år
- Experience-based master, 3 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Forskerlinje i psykologi) - 3 år
- master, 2 år