UiT Study catalogue (English bachelor's, master's, one year studies etc.)

47 study programmes:

(Satellitt- og droneteknikk, sivilingeniør - master) - master, 2 år
(Data / IT, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- bachelor, 3 år
- one year programme, 1 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Elektroteknikk, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
(Ingeniørdesign, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Governance og entreprenørskap i nordlige og urfolksområder - fellesgrad) - master, 4 år
(Urfolksstudier - master) - master, 2 år
(Industriell teknologi, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- master, 3 semestre
- master, 2 år
- master, 2 år
(Musikkutøving - master) - master, 2 år
- bachelor, 3 år
- Executive master, 3 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Forskerlinje i psykologi) - 3 år
(Master i turisme) - master, 2 år