Søk etter bøker, tidsskrift, artikler m.m.
Logg på Oria   /   UNN-ansatte Søkehjelp?   /   Avansert søk
Databasesøk
Søkehjelp?   /   Databaseoversikt
Søk etter e-tidsskrift
BrowZine Søkehjelp?   /   e-tidsskrift oversikt
Søk etter pensumlister (kurslitteratur, støttelitteratur)

Gå til Leganto for å søke


Søk etter avhandlinger, masteroppgaver m.m.
Gå til Munin
Søk etter bøker, tidsskrift, artikler m.m.
Logg på Oria / UNN-ansatte Søkehjelp? / Avansert søk
Databasesøk
Søkehjelp? / Databaseoversikt
Søk etter e-tidsskrift
BrowZine Søkehjelp? / e-tidsskrift oversikt
Søk etter pensumlister (kurslitteratur, støttelitteratur)

Gå til Leganto for å søke

Søk etter avhandlinger, masteroppgaver m.m.
Gå til Munin
Logo forForskningsdagene
Skrivekveld i Harstad, Narvik og Tromsø Det blir skriveverkstader, individuell skriverettleiing, alt du lurer på om søk, kjeldebruk og EndNote og yoga.