Error rendering component

- Trygt med vaginale setefødsler i Norge

Pål Øian er en av forfatterne bak en ny norsk studie om fødselsmetode ved seteleie. -Kunnskap, tradisjon og erfaring er de viktigste begrunnelsene til at han mener vaginal setefødsel fortsatt bør anbefales til utvalgte grupper.

Songstad, Nils Thomas
Published: 28.10.10 00:00 Updated: 01.12.10 09:59

Les intervju med Pål Øian og mer om studien og kriteriene på Norsk Helseinformatikk 28.10.2010: -Trygt med vaginale setefødsler i Norge

We can recommend