Error rendering component

UiT – en verdensledende kunnskapsprodusent

Slik åpnet rektor Anne Husebekk ministermøtet ved UiT i Alta mellom studenter og næringsliv da nordområdemeldinga var presentert.

INNSPILL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fikk gode innspill fra de tre studentene ved UiT i Alta, Ulrikke Hornæs Herving, Caroline Laurhammer og Vegard Båtnes Braaten.
INNSPILL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fikk gode innspill fra de tre studentene ved UiT i Alta, Ulrikke Hornæs Herving, Caroline Laurhammer og Vegard Båtnes Braaten. Photo: Tommy Hansen/UiT
Kveseth, Magne
Published: 27.11.20 15:00 Updated: 30.11.20 08:43
Arctic Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard

Husebekk sa hun var svært glad for den nye nordområdemeldinga, som hun håper vil føre til at flere enn bare dem som i dag bor i Nord-Norge vil bry seg om arktiske spørsmål, slik UiT Norges arktiske universitet gjør. Hun slo fast at forskerne produserer viktig kunnskap om arktiske spørsmål fra geopolitikk til spørsmål om mennesker og klima. Viserektor Sveinung Eikeland kommenterte meldingen som viktig for utdanning og forskning som viktige redskaper for utvikling og vekst i nord.   

Etter åpningen av ministermøtet i Alta og etter fremleggingen av nordområdemeldingen, fikk utenriksminister Ine Eriksen Søreide innspill fra tre UiT-studenter  i Alta. 

Utenriksministeren nordområdemeldingen UiT studenter
INNSPILL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fikk gode innspill fra de tre studentene ved UiT i Alta, Ulrikke Hornæs Herving, Caroline Laurhammer og Vegard Båtnes Braaten.  Foto: UiT/Tommy Hansen

Tidligere reiselivsdirektør i Visit Telemark, Caroline Laurhammer, som nå tar en master i reiseliv ved UiT, fortalte utenriksministeren at det var interessen for natur og friluftsliv som var hovedårsaken til at hun valgte Alta som studiested.

Drømte om Nord-Norge

– Jeg har drømt om Nord-Norge i mange år, nordlyset og naturopplevelsene og da jeg så at det var markedsført en master i reiseliv i Nord-Norge, tenkte jeg at jeg kunne få faglig påfyll i to år. Jeg ser at det er en økende tilstrømming av turister til Nord-Norge, og de som velger å studere ved UiT vil som meg få en masse flotte kultur- og naturopplevelser. Jeg er sikker på at reiselivet vil blomstre etter koronaen, sa Caroline Laurhammer.

Føler meg privilegert

– Jeg føler meg kjempepriviligert som kan studere her, nært til naturen. Jeg har arbeidet innenfor reiselivsnæringa flere andre steder i landet og er også med på å utvikle noen bedrifter her i Finnmark når jeg tar mastergrad i reiseliv ved UiT i Alta. Jeg sa opp jobben jeg hadde som reiselivsdirektør ved Visit Telemark, solgte leiligheten min og flyttet til Alta for å ta den internasjonale Master in Tourism. Jeg har til og med – sammen med en kinesisk masterkollega – fått eget kontor ved UiT, sa Laurhammer.

Flere lavterskeltilbud

Ulrikke Hornæs Herving er leder for campustinget i Finnmark, har en bachelorgrad i sosialt arbeid og studerer nå ledelse ved UiT i Alta. Ulrikke er 25 år, flyttet til Alta i 2017 og bodde to år i Kautokeino hvor hun ved siden av studier i samisk språk ved Samisk høgskole, arbeidet både på sykehjem og hotell. Ved UiT i Alta har Ulrikke vært med på å starte en samisk studentforening som er ment å være et lavterskeltilbud til dem som ønsker å lære seg å snakke samisk.

Ulrikke fortalte utenriksministeren det hun syntes var viktig å prioritere for at studentene skal føle seg best mulig ivaretatt.

Bestemor fra Kautokeino

– Jeg har vært heldig og fått oppleve mye her i Finnmark, arbeidet mye blant annet som frivillig på studenthuset, så jeg er svært takknemlig for alt det flotte jeg opplever og har opplevd her i Finnmark. Det som er viktig for at studentene skal bli værende, tror jeg er at det finnes likeverdige studietilbud med det man finner andre steder i landet, og så vil jeg understreke at det er viktig at studentene får tilbud om psykisk helsehjelp når de trenger det og at man husker på den samiske dimensjonen. Det bør helst ikke være slik at studentene må flytte hjem for å få de riktige tilbudene. Så må den samiske dimensjonen settes fokus på og styrkes, sa Ulrikke Hornæs Herving.  

– Det er viktig med lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp, og for meg er den samiske dimensjonen viktig fordi min bestemor er samisk og kommer fra Kautokeino. Jeg tok selv skjeen i egen hånd for å lære meg samisk, sa hun.

– Man bør skape sosiale arenaer for studentene i koronatiden for å ivareta studentenes psykiske helse, best mulig når mange blir sittende isolert, sa Ulrikke på kav bergensk.

Fotballproff blir lærer

Med en karriere bak seg som profesjonell fotballspiller blant annet i Bodø Glimt og belgiske Lokeren valgte Vegard Båtnes Braaten likevel lærerutdanning i Alta. Selv kommer han fra Storslett i Nord-Troms, og er nå sisteårsstudent ved den femårige lærerutdanninga ved UiT. Her har han blant annet medstudenter fra Kirkenes, Båtsfjord og Alta. Da han presenterte sine studier for utenriksministeren la han vekt på noe av det man også finner i nordområdemeldingen, nemlig at Nord-Norge foruten å ha for få utdannede lærere, også trenger sterke vekstsentra.

– Det er for få lærere i Nord-Norge, vi har et stort og sterkt Bodø og Tromsø i nordnorsk sammenheng og kanskje trenger vi også et sterkt Alta. Jeg kommer til å gjøre som svært mange andre som kommer til Alta for å studere, jeg kommer til å bli. Etter fem år har man skaffet seg et nettverk, noen har kanskje stiftet familie eller fått seg kjæreste. Jeg har ingen planer om å flytte fra Alta etter at jeg er ferdig med studiene, sa Braaten.

Han understreket viktigheten av å legge til rette for best mulig tilbud, som kanskje aller helst bør være desentraliserte.

– Jeg valgte Alta fordi jeg er opptatt av naturopplevelser, og jeg har familien min bare to timer unna på Storslett. Her i Alta er man fem minutter unna skiløypa for å nevne noe. Etter min mening er det behov for et sterkt UiT med campus Alta som vil gi utdannede lærere også til bygdene utenfor vekstsenteret, sa Braaten.

Rektor Anne Husebekk kommenterte dette med at hun syntes det var godt å høre – og hun håpet mange vil komme nordover for å utdanne seg til lærer.

Eikeland viserektor UiT
PÅ DIREKTEN: Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland, deltok i Utenriksdepartementets direktesending fra Trasti og Trine der nordområdemeldingen ble lagt fram. Foto: UiT/ Tommy Hansen

Disse tre studentene møtte utenriksminister Søreide i Alta

Caroline Laurhammer

Student ved UiT, Alta, Master in Tourism, år 2.

Caroline, 46 år, opprinnelig fra Oslo, vokst opp på Bømlo i Hordaland. Tok Bachelor ved University of Surrey i England og deretter jobbet med reiseliv i Irland, og ulike steder i Norge. Bl.a. i Bergen, Drammen, Lillehammer, Ålesund, Oslo, og sist i Telemark. Jobbet 6 år som direktør ved Quality Hotel & Resort Skjærgården i Langesund, og tre år som reiselivsdirektør i Visit Telemark. Sommeren 2019 sa jeg opp jobb, solgte leilighet, og flyttet til Alta for å studere Master in Tourism.

Vegard Båtnes Braaten

Lærerstudent ved UiT, Alta.

Har bodd i Alta i flere perioder fra 2007 og frem til i dag. Størsteparten av 20-årene sine har Vegard vært profesjonell fotballspiller i Bodø/Glimt, Tromsø og i Belgia. I 2015 endret prioriteringene seg og han flyttet tilbake til Alta for å starte på lærerutdanningen. Han er på femte året av sine lærerstudier ved UiT, campus Alta og starter etter jul med sin matematikkdidaktiske masteroppgave.

Ulrikke Hornæs Herving

Leder for Campustinget i Finnmark, bachelor i sosialt arbeid, studerer ledelse UiT, Alta.

Er 25 år, flyttet til Alta i 2017, men har bodd i Finnmark, Kautokeino siden 2015. Er leder for campustinget i Finnmark. Opprinnelig fra Bergen, men har bodd litt rundt omkring i Norge. Har tidligere jobbet på sykehjem og hotell i Kautokeino samtidig som hun har studert samisk ved samisk høyskole. Har vært med å starte opp en samisk forening som skal fungere som et lavterskeltilbud for de som ønsker å snakke/lære samisk.