Error rendering component

Studenter møter 100 millioner år gammel naturressurs

Ved reiselivsbedriften Pæskatun i Alta er skiferdrift og nordlysopplevelser et turistprodukt. Reiselivsstudenter ved UiT har besøkt både Pæskatun og den samiske bedriften Sami Siida som forteller historier om reindrift.

Skifer stein ressurs
FØRSTE HÅND: Simon Strifeldt er guide ved reiselivsbedriften Pæskatun og skiferarbeider. Han fortalte studentene om tradisjonell drift og nyere metoder i dag, der man er den første som tar på en stein som har ligget kanskje 100 millioner år i dvale i skiferfjellet i Pæska. Photo: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne Christian Øvren
Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 04.11.21 08:00 Updated: 04.11.21 10:06
Arctic Sustainability About UiT Tourism Studentliv / Studier Indigenous people Alta

UiTs førsteårsstudenter på reiselivsstudiet besøker de to reiselivsbedriftene for å bruke besøkene i studiesammenheng. Dette er gjort mulig gjennom ordningen til Alta kommune som kalles for «Skap en gjest.»

Skifersaks klippe stein produsere skifer
KLIPPER STEIN: Studentene fikk alle sjansen til å klippe sin egen skiferbrikke til å ha under kaffekoppen - og en aktivitet som dette fikk studentene poeng for fra bedriften Pæskatun i en uhøytidelig konkurranse. Foto: Magne Kveseth

Berømmer Alta kommune

Førsteamanuensis Gaute Svensson ved UiT Institutt for reiseliv og nordlige studier berømmer kommunen for å bidra. Penger bevilget fra kommunen går nå rett i kassa hos de lokale bedriftene, enkelte har kanskje slitt mer enn andre under pandemien.  Studentene får utbytte av å være «turister» gjennom evaluering og analyse av reiselivsproduktene og bedriftene de besøker. 

kofter sami siida reindrift
KLÆRNE: Tom Stian Sara ved bedriften Sami Siida i Øvre Alta forklarte hvilke kofter og klær som brukes ved ulike anledninger både i en samisk hverdag og til fest. Foto: UiT/Magne Kveseth
Universitetslektor Per Kåre Jakobsen sier de har valgt ut to nokså forskjellige bedrifter.
– Det gjør vi for at studentene skal få se kontrastene både i måten bedriftene presenterer sine historier på og hvordan studentene opplever presentasjonene som «turister». Når vi ser på Pæskatun sammenliknet med Sami Siida så har de to nokså forskjellige måter å formidle kunnskapen på, sier Per Kåre Jakobsen. Ved Pæskatun fikk studentene historien om stolte tradisjoner i skiferbruddene i steinberget - og de fikk teste seg selv både med quiz, steinklipping, lassokasting og forsøk med fluestang ute. 

Bidrar til integrering

– Det vi ser på Pæskatun er en del av lokal kulturhistorie. Der deres fortelling er at skiferen er sentral i lokal historie. Vi hørte innehaverne si at skifernæringa har stolte tradisjoner bakover i tid og en gang var småbrukeres og fiskeres måte å skaffe mat på bordet til familien, når det ellers var smått med midler til husholdningen, sier Svensson.

vinnere kkonkurranse skiferstein
KONKURRANSE: Studentene ble utfordret og til slutt hadde ett av lagene stukket av med seieren. Foto: Magne Kveseth

Vi er veldig glade for at Alta kommune bidrar til å fasilitere dette opplegget for oss fordi vi mener kunnskap og kjennskap til lokalhistorie er med på å bidra til at studenterne blir integrert i lokalsamfunnet. De skal studere ved reiselivsstudiet i tre år. Når de også har besøkt Sami Siida så er det for å få ta del i kunnskapen om vikitige lokalhistoriske elementer og forståelsen av lokal identitet. I tillegg kommer den reint reiselivsfaglige delen av et slik besøk - hvor de får se hvordan reiselivsbedrifter her jobber i praksis, sier Svensson. 

Samle rein er vanskelig

Ved Sami Siida ble studentene utfordret på å samle en reinflokk opp på en høyde og drive den ned til at område hvor dyrene skulle få både mat og vann. En entusiastisk gjeng fikk erfare at reinen gjør som den selv vil - og i stedet for å la seg drive nedover det lille dalføret, flere ganger stakk av garde til toppen igjen. 

rein flokk samling
FULL FART: Her har reinflokken vært nede i dalen, men stikker av og søker mot toppen. Denne operasjonen gjentok seg en rekke ganger før alle var drevet ned til matstasjonen. Foto: Magne Kveseth

– Det studentene spør en bedriftsleder om er naturlig nok noe annerledes enn hva ordinære turister har spørsmål om. Det var selvfølgelig mange som undret seg over at det å sy en bukse av reinskinn eller å fylle et par skaller med sennagress er noe som tar tid. Og den fortellingen som Tom Stian Sara ga oss gjennom å vise ulike samiske klesplagg, hva de laget av og hvordan de lages og kanskje også hvor lang tid det tar, det skapte naturlig nok interesse for luhkka, kofter, bellinger, pæsk og skaller, sier Gaute Svensson. 

Nina sara bidos sami siida
VELSMAKENDE: Bidus er bryllupsmat og serveres til 1000 stykker når det er større gjestebud i samiske familier. Kristine Nina N E Sara serverte studentene en svært velsmakende rett. Foto: Magne Kveseth

Begge bedriftene som ble besøkt har mer enn ett bein å stå på. Hos Pæskatun viser de frem den stolte tradisjonen med skiferproduksjon og de arrangerer nordlysopplevelser når det er tid og forhold for å se nordlyset.

Hos Sami Siida får man kjøre med rein når snøen har lagt seg eller man kan rett og slett benke seg i restauranten og nyte et velsmakende måltid med tradisjonell samisk bidos eller finnbiff.

Reinsamlingen som studentene fikk prøve seg på, er ikke noe de odinære turistene får delta på. Så her fikk mange av de internasjonale studentene på dette studiet ved UiT en overraskelse av de store. 

reiselivsstudenter Pæskatun reiselivsbedrift
HUGGET I STEIN: Førsteårsstudentene ved institutt for reiseliv og nordlige studier er sammen med sin fagansvarlige ferdig med det første bedriftsbesøket som skal lære dem om lokal kultur og tradisjon. Ellinor Strifeldt fra Pæskatun i forgrunnen på bildet tar foto for en av lærerne. Foto: Magne Kveseth

Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver