Error rendering component

– Studentenes tilbakemeldinger er utrolig verdifulle

Årets Studiebarometer-undersøkelse er om hjørnet, og prorektor Kathrine Tveiterås oppfordrer ansatte og studenter til å jobbe for rekordhøy svarprosent. – Svarene er gull verdt for å gjøre studiene våre enda bedre, sier hun.

Portrett Kathrine Tveiterås, UiT Norges arktiske universitet
Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning, oppfordrer studenter til å svare på Studiebarometeret. Her i samtale med elever som besøkte UiT i anledning markering av 50 år med studenter. Photo: JØRN BERGER-NYVOLL/UIT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Published: 24.10.22 07:00 Updated: 09.11.22 09:07
About UiT Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana

Den kommer årlig, like sikkert som høstregnet. Studiebarometeret fra NOKUT er Norges største studentundersøkelse om studiekvalitet. Alle studenter på andre og femte studieår, samt tredjeårs bachelorstudenter, har i perioden 24. oktober–14. november muligheten til å si sin mening om studieprogrammet sitt gjennom Studiebarometeret. 

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, oppfordrer alle ledere, studieprogramledere og fagansvarlige til å sikre at flest mulig av sine studenter i målgruppa besvarer undersøkelsen.

– Tilbakemeldingene vi får gjennom Studiebarometeret er utrolig verdifulle. Det er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å få brede tilbakemeldinger på et spekter av områder som er viktig i arbeidet med utdanningskvalitet, sier Tveiterås.

Verdifull innsikt 

Alle studentene i målgruppa får tilsendt personlig invitasjon fra Studiebarometeret via epost og sms. Gjennom undersøkelsen får de som driver studieprogrammene innsikt i hvordan studentene opplever studiet sitt, innenfor mange kategorier.

Studentene svarer for eksempel på hvordan de opplever undervisningen og læringsmiljøet, hvilke forventninger de faglig ansatte har til dem, hvilken tilknytning til arbeidslivet de får, i hvilken grad studiet er inspirerende og hvordan organisering og informasjon fungerer.

Resultatene brukes gjennom hele året i UiTs arbeid med å bli et stadig bedre sted å være student.

Både på instituttnivå og sentralt er disse undersøkelsene gull verdt for oss, mener prorektoren.

Tips for å få opp svarprosenten på din enhet:

  • Få underviserne med på laget: de kan motivere til å delta på forelesning og seminar. (Slide til dette fås på epost.)
  • Få student-tillitsvalgte og studentforeninger med på laget, og legg en plan sammen. 
  • Bruk kampanjemateriellet fra UiT (fås på epost), evt. i kombinasjon med materiell fra NOKUT 
  • Legg ut info på Canvas
  • Legg ut info på lokale infoskjermer
  • Del i sosiale mediekanaler
  • Arranger lokale konkurranser
  • Følg aktivt med på svarprosenten på egen enhet og studieprogrammer underveis i kampanjen (lenke fås på epost).
  • I etterkant: synliggjør for studentene hvordan resultatene fra undersøkelsen blir brukt til å forbedre kvaliteten på studiet

Klarer vi 60 prosent?

I fjor gikk det veldig bra med UiT. UiTs svarprosent endte opp på 49,9 prosent, som var om lag 9 prosent høyere enn nasjonalt snitt. Prorektoren håper UiTs positive trend fortsetter, og ønsker seg rekorddeltakelse.

– Vi håper samtlige studieprogram ved UiT setter alle kluter til for å få rekordhøy svarprosent i år. Klarer vi å nå 60 prosent samlet? utfordrer prorektoren.

Oppfordrer foreleserne til å sette av tid til undersøkelsen

– Mange jobber allerede godt med dette. Samtidig har de fleste potensiale til å få opp svarprosenten, mener Tveiterås.

– Vi håper foreleserne og seminarlederne oppfordrer studentene til å delta i undersøkelsen. Gjerne sette av ti minutter på slutten av undervisninga til at alle gjør det sammen, foreslår prorektoren videre.

Hun minner også om at de studenttillitsvalgte er viktige for å motivere medstudentene sine, og ofte har gode idéer til å spre budskapet. 

I faktaboksen under får ledere og fagansvarlige tips til hva de kan gjør på sin enhet/studieprogram.

Premiene: gavekort – og bedre studiekvalitet

Det skal trekkes fire heldige vinnere av gavekort på 4000 kroner blant de som svarer på UiT. I tillegg blir de som svarer med i den nasjonale trekningen til Studiebarometeret av gavekort på opptil 5000 kroner. 

Men den viktigste motivasjonen for studentene kan kanskje være at hver og en kan bidra til å gjøre sitt studium bedre?

Hvordan får Jurfak så høy svarprosent?

Det juridiske fakultetet har over flere år hatt en høy svarprosent, til tross for store studentgrupper. Hvordan har de gått fram?

Mange studenter i auditorium på UiT
Jurfak har over mange år klart å få høy svarprosent på Studiebarometeret. Det skyldes tett samarbeid med studentene, ifølge Kristine Korsnes, prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultetet (t.h.). Bildet er fra et infomøte for nye studenter ved fakultetet i 2018. Foto: Trude Haugseth Moe/UiT

– En viktig grunn til at så mange av våre studenter besvarer, tror jeg er fordi de opplever at deres stemme betyr noe, sier Kristine Korsnes, prodekan utdanning ved Det juridiske fakultetet.

Der har de lange tradisjoner for å bruke studenter i råd, utvalg, prosjektarbeid og i mange andre faste samhandlinsarenaer med blant annet student-tillitsvalgte og Juridisk Studentutvalg (JSU). Også når det gjelder Studiebarometeret:

– Etter resultatene fra Studiebarometeret er klare, behandles resultatene av programstyret hvor studentene er representert, saken publiseres i møteportalen og gjennomgås med studentene på deres nærmeste allmøte, sier Korsnes.

Når neste års undersøkelse skal besvares, starter ledelsen med et møte med JSU for å gjennomgå oppfølgningen av fjorårets undersøkelse og diskutere hvordan fjorårets funn har blitt fulgt opp.

– Vi snakker om hvordan vi best mulig kan mobilisere studentene til å besvare årets undersøkelse, og tar bilder til bruk på sosiale medier, forteller Korsnes.

I tillegg har de rutinebeskrivelser for hvordan de jobber med påminnelser, premier og "kakebesøk" til studentene for å motivere til å svare.

Essensen er altså at vi både må tilrettelegge for å høre studentene, og synliggjøre hva bidragene deres leder til, avslutter Korsnes.

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver