Error rendering component

Tredobler opptaket av samiskspråklige medisinstudenter

Flere samisktalende kan bli legeutdannet ved UiT. Medisinstudiet ved UiT tredobler tallet på studieplasser forbeholdt samiskspråklige søkere. UiTs prorektor for utdanning slår fast at dette sikrer kompetanse til de samiske samfunnene. 

prorektor portrettbilde tveiterås
ANSVAR: Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås understreker det ansvaret UiT har for å bygge den kompetansen som de samiske samfunnene trenger. Photo: (UiT/Arkivet)
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 13.12.22 10:15 Updated: 14.12.22 14:02
Arctic Health About UiT Studentliv / Studier Indigenous people Tromsø Hammerfest

Mens det tidligere ble tatt opp to medisinstudenter på samisk språkkvote, vil det nå bli seks studenter.

Utredet ønske fra UiT

Det skjer etter at Kunnskapsdepartementet har etterkommet ønsket fra UiT Norges arktiske universitet om å sikre flere søkere med samiskspråklig kompetanse plass ved medisinutdanningen i Tromsø.

UiT har tidligere utredet behovet for å øke kvoten av søkere med samisk språkkompetanse, etter at departementet ba om dette. Mens det tidligere var to språkkvoterte med samisk kompetanse til medisinstudiet har departementet nå tatt UiT sin tilrådning til følge. Derfor vil det ved neste opptak til medisinstudiet bli seks plasser for søkere med samisk språkkompetanse, heter det i departementets rundskriv.

Viktig for det samiske samfunnet

Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås sier dette tiltaket vil sikre flere godt utdannede i sårt tiltrengte roller i nord.

– UiTs strategi legger stor vekt på det ansvaret vi har og tar for å bygge kompetanse som de samiske samfunnene trenger. Vi foreslo den økte kvoten for samiskspråklige medisinstudenter til departementet, som en følge av at antallet medisinerstudenter går opp totalt. Det er viktig at vi kan utdanne flere samiskspråklige og nordnorske kandidater, for da vil vi også se flere godt utdannede mennesker i sårt tiltrengte roller i nord, sier Tveiterås.

Kunnskapsdepartementet har samtidig innvilget en søknad fra UiT Norges arktiske universitet om å redusere kvoten for nordnorske søkere fra 80 til 50 prosent på bachelorutdanningen i ergoterapi.

same forelesning auditorium
STUDIER: Flere med samisk språkkompetanse får nå muligheten til å studere medisin når kvoten blir tredoblet. Foto: UiT

Andre fag med samisk kvote

Rettsvitenskap vil ha 3 studieplasser til søkere med samisk språkkompetanse. Odontologi har inntil 2 studieplasser til søkere med samisk språkkompetanse. Og det faget som heter «Integrert master i teknologiske fag» får en kvote på 50 prosent for søkere fra Nord-Norge og innenfor denne kvoten skal det være 5 prosent for søkere med samisk språkkompetanse.

Psykologi-studiet skal ha 60 prosents kvote for søkere fra Nord-Norge og to av studieplassene skal settes av til søkere med samisk språkkompetanse.

Også i studiet i ernæring er to av plassene satt av til søkere med samisk språkkompetanse. Det samme gjelder for utdanningen i paramedisin og farmasi hvor også 50 prosent av studieplassene skal settes av til søkere fra Nord-Norge. Når det gjelder andre helsefaglige utdanninger skal det være en kvote på 80 prosent søkere fra Nord-Norge og 10 prosent av disse igjen skal være satt av til søkere med samisk språkkompetanse.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver